คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

A Good silk

         From the provincial slogan, “A brave women city, quality silk, Mee Korat, Stone castle, Dan kwian clay”. The author leads to the story of “Silk” that renowned as “the queen of fabric”, the unique local wisdom product of Nakhon Ratchasima, the center of silk, therefore it is named “A Good silk”

         The reputation is widely known to both inside the country and abroad, from the unique characters of silk which are tight fabric, fine grain, glossy color, does not fade in washing, and when sewing with the garment, the seams do not break easily. There is a meticulous in weaving since the weaving process. With variety of designs, tinting in both natural and chemical colors, however, they are still preserve the same pattern from silk weaving, make silk a good product for oneself, souvenir, or for sale both in-country and abroad.

         The significant features which should be noticed is the unique of silk pattern that is not like other silks, as the pattern of Korat local silk contains various designs, as beautiful as other silks. The grid pattern of cloth is a large square grid, with many colors and many types of woven fabrics. The pattern of loincloth that used in every household, is similar to a grid pattern cloth, but with smaller squares. Mudmee pattern is woven by using Mudmee weaving technique. A plain silk is a silk woven in general pattern. Hang kra rok silk is one type of plain silk, but add special technique by using two silk twisted into a single line. Printed silk is a silk that printed pattern on plain silk to make new patterns. Thai Won weaving is a unique textile weaving by Thai Won villager in Si Khiu district.

……….……….……….……….

Credit by :
Thidarat  Thongsakul

6,000 views

0

share