Back

โรงแรมเมืองทอง

สถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่คู่เมืองโคราช โรงแรมเมืองทอง

         โรงแรมเมืองทอง ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่เมืองเก่าโคราช โดยตั้งอยู่ตรงข้ามลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือที่คน โคราช เรียกกันว่า ลานย่าโม นั่นเอง โรงแรมเมืองทองนั้นเป็นโรงแรมแห่งแรกในเมืองโคราช โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างด้วยโครงสร้างไม้ทั้งหลังของต้นตระกูล “เมฆวิชัย” เมื่อครั้งอดีตตัวโรงแรมประกอบไปด้วยเรือนไม้ 4 หลังวางล้อมรอบโดยมีพื้นที่เปิดโล่งตรงกลาง ถ้ามองในแง่สถาปัตยกรรมนั้นถือว่า เป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการออกแบบ เพราะการมีพื้นที่เปิดโล่งตรงกลางซึ่งทำให้งานสถาปัตยกรรมนั้นดูไม่อึดอัด เพราะที่ตั้งของตัวโรงแรมนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอาคารพาณิชย์ค่อนข้างหนาแน่นและอึดอัด โดยส่วนที่สำคัญที่สุดคือ เรือนไม้สูง 3 ชั้น ที่โดดเด่นซึ่งเป็นจุดนำสายตาของคนที่ต้องการเข้ามาพัก ส่วนเรือนไม้สูง 2 ชั้น อีก 4 หลัง ในอดีตเป็นโรงแรมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สำคัญจะมาพักที่แห่งนี้ ถึงปัจจุบันอาคารดูเหมือนจะทรุดโทรมลงไปมาก เนื่องจากกาลเวลานั้นได้ผ่านมาเกือบ 100 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีการซ่อมแซมบูรณะมันขึ้นมาให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะนี้ถือเป็น 1 ใน มรดกของเมืองโคราช ที่แสดงให้เห็นว่า เมืองโคราชในอดีตนั้นไม่ได้ทุรกันดาร แต่เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีธุรกิจ เกี่ยวกับ การโรงแรม หรือเมืองโคราชนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างพากันมาเพื่อพักผ่อน

         ที่จริงแล้วนอกจากโรงแรมเมืองทองแล้ว ในอดีตก็มีงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าหลายแห่ง แต่คนรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าได้แต่ทำลายแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ ก็ยังเหลือไม่กี่ที่ยังคงมีอยู่ 1 ในนั้น ก็คือ โรงแรมเมืองทองนั่นเอง ปัจจุบันโรงแรมเมืองทอง ยังคงเปิดทำการอยู่ โดยคิดค่าที่พักคืนละ 120 บาท โดยพื้นที่ด้านล่างของตัวโรงแรมนั้น ปัจจุบันเปิดให้เช่าเป็นแผงขายพระเครื่อง สภาพพื้นที่บริเวณนั้นก็จะมีแต่คนรุ่นเก่าๆ มานั่งคุยกัน กินยาดอง ซึ่งทำให้พื้นที่ตรงนั้นไม่ต่างจากอดีตเลย ต่อให้กาลเวลาเปลี่ยนไป แต่พื้นที่และโรงแรมเมืองทอง ยังคงอยู่ในสมัยวันวานอยู่

         ประเด็นที่หยิบยกมานี้ ต้องการให้รับรู้ว่า โคราชนั้นยังมีวัฒนธรรม สังคม สถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิมที่ยังไม่สูญหายไปและคงไม่มีวันสูญหายไป

........................................

Credit by :
นายกิตติศักดิ์ มีสัจจะธรรม

2,207 views

0

share