activities

 1. Home
 2.    >   
 3.    >   ครุยเจ้าหลวง จากราชสำนักสยามสู่ประเทศราช
กิจกรรมปี 2018

25 May 2018

ครุยเจ้าหลวง จากราชสำนักสยามสู่ประเทศราช

77 views

0

แบ่งปัน
โครงการเผยแพร่ความรู้ "หริภุญไชยอยากเล่า" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑

 • ครุยเจ้าหลวง จากราชสำนักสยามสู่ประเทศราช  
 • โดย  อาจารย์ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง (นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญผ้าอินเดีย)

 • การจัดแสดง การจัดเก็บ และดูแลรักษาผ้าโบราณ
 • โดย  คุณพวงพร  ศรีสมบูรณ์ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมศิลปากร)

   

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

   

  สำรองที่นั่งได้ที่ กล่องข้อความ Page พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๕๑๑ ๑๘๖ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

   

   

  Created Date : 10 May 2018

  0

  แบ่งปัน

  25 May 2018

  08:00 - 17:00

  122 ถนนอินทยงยศ
  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

  โทรศัพท์ : 0-5351 1186

  โทรสาร : 0-5353 0536