activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >    ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด
กิจกรรมปี 2018

01 Jun 2018

31 Aug 2018

ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด

86 views

1

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดีและการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย" ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2561 อบรมฟรี! เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร เงื่อนไขและวันอบรมได้ ที่goo.gl/WUDrjR หรือ www.ocac.go.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 209 - 3752 อีเมล์ ocacdocfilm@gmail.com

Created Date : 20 April 2018

1

แบ่งปัน

01 Jun 2018 - 31 Aug 2018

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031