กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์

บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์

28 พฤษภาคม 2562

ชื่นชอบ 287

4,090 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์  สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจและความรักในศิลปะของเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นเจ้าของร่วมกันโดย เสริมคุณ คุณาวงศ์, เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ และวาดฝัน คุณาวงศ์

 

บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะ เพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็น "ศิลปวัตถุโบราณ" ผลงานที่แสดงให้เห็นการปรากฎตัวของผลงานศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนในเห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจน "ศิลปะร่วมสมัย" เพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจในงานศิลปะหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น หุ่นประเภทต่างๆ , เครื่องสวมศรีษะ , เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ , งานฝีมือแบบไทย , โบราณวัตถุ จิตรกรรมจากไทยประเพณีสู่งานสมัยใหม่ , งานประติมากรรมไทย , เฟอร์นิเจอร์สมัยต่าง ๆ ทั้งไทยและยุโรป โดยครอบคลุมหลากหลายเทคนิค ผ่านประวัติศาสตร์ต่างช่วงเวลา ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าและผ่านการคัดสรร

 

โดยมีผลงานศิลปะจัดแสดงรวมกว่า 300 ชิ้น บนพื้นที่ 800 ตารางเมตร โดยจัดแสดงด้านนอกอาคารและในอาคาร 3 ชั้น แบ่งเป็น 12 โซนย่อย แต่ละโซนจะมีเอกลักษณ์และเนื้อหาเรื่องราวที่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นอย่างน่าสนใจ ได้แก่

 • สวนประติมากรรมพุทธศาสนา
 • โถงบทสนทนาของยุคสมัย
 • ห้องมรดกไทย 
 • ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย
 • โถงภาพพอร์ตเทรต
 • ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต
 • ห้องนั่งสมาธิ
 • โดมพุทธศิลป์
 • สวนวิถีไทย
 • ห้องศิลปะนามธรรม
 • บันไดวนศิลปะเพื่อสังคม
 • ห้องเสริมคุณ อาร์ต สตูดิโอ

เพื่อถ่ายทอด สะท้อนวิถีและมุมมองของศิลปินหลากยุคสมัย เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับสุนทรียภาพที่อยู่รายล้อมรอบตัวอย่างรื่นรมย์ พร้อมทั้งชื่นชมผลงานศิลปะผ่านเรื่องราวและแนวความคิดที่น่าค้นหา

 

ผลงานสะสมทั้งหมด ก่อร่างสร้างตัวจากความหลงใหลในศิลปะของงานวัตถุโบราณ ประวัติศาสตร์และงานฝีมือของเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงก่อให้เกิดเป็น บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งผู้สร้างหวังจะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบทอดต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวา

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ห้องมรดกไทย  ห้องนี้สะท้อนความรักในศิลปะไทยประเพณีแบบโบราณของเจ้าของบ้านโดยจัดแสดงความงดงามของศิลปะไทยที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนานและเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามผ่านกาลเวลา บนผนังปรากฏงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมไทยประเพณีสกุลช่างจักรพันธุ์ โปษยกฤตจากอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร ที่นำมาสร้างสรรค์จัดองค์ประกอบใหม่ลงบนผืนผ้าใบภายใต้การดูแลงานอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤตและวัลลภิศร์ สดประเสริฐ ในห้องยังจัดแสดงศิลปะเครื่องเคลือบสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูป ตู้พระ ชฎานาง รัดเกล้าเปลว และหีบพระธรรมคัมภีร์สมัยรัชกาลที่ 4 จัดแสดงบนตั่งไทยที่มีความประณีตงดงามในสมัยรัชกาลที่ 4-5 กลางพุทธศตวรรษที่ 25 ในตู้หุ่น จัดแสดงผลงานหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น หุ่นและศรีษะโขน งานฝีมือชั้นครูจากหลากหลายสำนัก นอกจากนี้ยังมีงานเขียนสีฝุ่นปิดทองบนกระดาษโดย อาจารย์ สมปอง อัครวงศ์ซึ่งเป็นงานคัดลอกงานจิตรกรรมวัดอัมพวันวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงครามติดอยู่บนผนัง และงานจิตรกรรมสีฝุ่นปิดทองแบบไทยประเพณีบนไม้แกะสลักรูปช้างเรื่องราวของช้างมาตังคะกรีเทพของ อาจารย์สมปอง อัครวงศ์และ เพชร วิริยะ ผลงานที่จัดแสดงเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติซึ่งควรเก็บรักษาให้ลูกหลานได้ชื่นชมและภาคภูมิใจในอารยธรรมของเราอย่างยิ่ง

 

 • โถงภาพพอร์ตเทรต  โถงภาพที่ติดภาพพอร์ตเทรตและประติมากรรมบนผนังสูงสุดสายตาสีขาวโดดเด่นไปด้วยใบหน้า แววตาของผู้คนมากมายหลากหลายมุมมอง หลากหลายที่มา หลากหลายสถานะ และบทบาทหน้าที่ ภาพที่อยู่ตรงหน้าดึงดูดสายตาให้หยุดมอง แต่เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังจะตรึงตราตรึงใจผู้มาเยือนไม่รู้คลาย จากฟากตะวันตก ภาพทนายความสวมใส่ชุดครุยสีดำ สง่างาม วาดด้วยสีน้ำมันบนผ้าใบ ในปี พ.2391 โดย ชูล โจเซฟ อัลเล่ ในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1848  และภาพผู้หญิงยุโรปในสังคมชั้นสูง กำลังนั่งอ่านหนังสือ เทคนิคการถักโครเชต์ สะท้อนการถูกกำหนดสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงในบทบาทที่จำกัด นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่น่าสนใจที่เขียนโดยช่างฝรั่ง ซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนศิลปินอิตาเลียนเดินทางมาเมืองไทยและเขียนภาพคหบดีชาวจีนที่เป็นบรรพบุรุษของเจ้าของพิพิธภัณฑ์  มองขึ้นไปด้านขวาบนสุดของผนังนี้ จะพบพระบรมรูป ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยทุกคนตราบนานเท่านาน ภาพบุคคลและประติมากรรมกว่า 40 ผลงานที่ติดตั้งทั่วทั้งผนังผืนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชีวิตที่ให้แรงบันดาลใจกับเสริมคุณ หลายภาพเป็นภาพเหมือนบุคคลของศิลปิน บางภาพเป็นผู้นำทางความคิดและการเมืองคนสำคัญ บางคนเกิดมายากจนแต่จบชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ ในผนังนี้ มีทั้งนักเขียน นักแสดง นักกฎหมายและศิลปิน ทั้งหมดเป็นผลงานที่กลั่นจากหัวใจของศิลปินที่หลากหลาย เช่น ศักวุฒิ วิเศษมณี จำรัส เกียรติก้อง กฤษดา ภควัตรสุนทร  ธนฤษภ์ ทิพย์วารี มิร์ทิลล์ ทิแบย์แรงซ์ และศิลปินรุ่นใหม่ อัชลินี เกษรศุกร์ เป็นต้น

 

 • ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต  จักรพันธุ์ โปษยกฤต นับได้ว่าเป็นศิลปินคนสำคัญในยุครัตนโกสินทร์ ผู้เป็นทั้งศิลปินและเป็นครู ได้ถ่ายทอดความเป็นสกุลช่างที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่ามาหลายสิบปี ปราชญ์ผู้รอบรู้ศิลปะไทยทุกแขนงและครูผู้ปลูกฝังวิถีแห่งการดำรงชีวิตกับศิลปะไทยให้สืบต่อสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด  บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมผลงานสะสมของเสริมคุณ คุณาวงศ์ เจ้าของบ้าน ผู้มีความผูกพันและได้มีโอกาสรับใช้ศิลปินตามสมควรมากว่า 10 ปี ได้นำผลงาน จักรพันธุ์ โปษยกฤตมาจัดแสดงตั้งแต่ผลงานเกาะเสม็ด งานสีน้ำมันบนผ้าใบ เมื่อครั้งศิลปินเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เขียนจากสถานที่จริง ภาพขุนแผนนางวันทองจากเขมรโพธิสัตว์ ปี 2517 เป็นผลงานให้เราได้สัมผัสการเขียนภาพที่มีแรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทยได้อย่างละเมียดละไม งานสีปาสเตลบนกระดาษ เช่น งานห่มผ้าแถบ และงานมณีเมขลาอุ้มพระมหาชนก เป็นความงามที่ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่อาศัยความแม่นยำในการเขียนและพาเราเข้าไปเคลิ้มฝันในบรรยากาศเหล่านั้นได้จริง ภาพดอกบัว ที่ให้เราเรียนรู้เรื่องสัจธรรมชีวิตผ่านงานศิลปะ ผลงาน พระพาย ปี 2548 ผลงานที่คุ้นตาใครต่อใครหลายคนที่ได้เห็นผลงานพิมพ์ในปฏิทิน อารมณ์สีหน้าท่าทางของเทพแห่งลมและความพริ้วไหวของผ้าและพุ่มไม้ตามแรงลมเป็นแรงดึงดูดให้เรามองภาพพระพายอย่างไม่วางตา นอกจากนี้ ยังมี ทับทรวงเสือคาบดาบ ออกแบบโดย วัลลภิศร์ สดประเสริฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสกุลช่างจักรพันธุ์ได้เป็นอย่างดี

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 41-43 ซอยลาดพร้าว 50 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 061-626-4241
เว็บไซต์ : https://sermkhunkunawongmuseumhouse.com
อีเมล : info@sermkhunkunawongmuseumhouse.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน ตามรอบการเข้าชม

** จองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าที่เว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายตั๋วที่พิพิธภัณฑ์ ** 

ค่าเข้าชม

 • บุคคลทั่วไป  ราคา 300  บาท
 • นักเรียนนักศึกษาแสดงบัตรประจำตัว ราคา  150 บาท

หมายเหตุ* ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องมีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว / รถแท็กซี่ / รถตู้  หรือ MRT สถานีลาดพร้าว

และต่อรถโดยสารประจำทางสาย 122, 137, 145, 27, 44, 502, 545,550,8,92,96 ปอ.15-3 ลงรถปากซอยลาดพร้าวและเดินเข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายตั๋วหน้าพิพิธภัณฑ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน