กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ประณีตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศูนย์ประณีตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

04 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 628

3,924 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นอาคารเรือนไทยแบบผสมผสานประยุกต์ มีลักษณะอาคารเรือนหมู่ ประกอบด้วยอาคารรวม 5 หลัง ซึ่งแต่ละหลังจัดวางเป็นอิสระแยกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันตามแบบอย่างลักษณะเรือนไทยในสมัยโบราณ

 

โดยมีแนวคิดการออกแบบ จากการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ของอาคารกุฏิจาก “วัดท้ายยอ” จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเรือนหมู่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของอาคาร “มัสยิดวาดิลฮูเซ็น” หรือ “มัสยิดตะโละมาเนาะ จังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุกว่า 300 ปี และมีเอกลักษณ์โดดเด่นพิเศษ

 

ภายในอาคารศูนย์ประณีตศิลป์ ประกอบด้วย

 

  • พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่

ชั้นล่าง จัดแสดงประวัติความเป็นมาและเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหาดใหญ่เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดสงขลาและภาคใต้ผนวกรวมเอาไว้ด้วย  เช่น 

 

- ประมวลภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรใน 14  จังหวัดภาคใต้ 

- จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อาทิ เครื่องประทีป ศาสตราวุธ ภาชนะดินเผายุคสมัยต่างๆ

- นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองหาดใหญ่

- ประวัติบุคคลสำคัญผู้บุกเบิกและพัฒนาเมืองหาดใหญ่

- แผนที่โบราณภาคใต้

- ส่วนจัดแสดงเรื่องราวทางด้านศิลปวัฒนธรรมของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบระบบสัมผัส(touch screen)      

ชั้นบน

- จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- ประวัติของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

 

  • หอนก เป็นศาลาเล็กๆ สำหรับไว้ปลูกไม้ดอก แขวนกรงนก หรือสำหรับใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน ของคนภาคใต้ ใช้เป็นอาคารสำหรับต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน

 

  • หอเกียรติยศ(Hall of Fame)  เป็นห้องแสดงถึงเกียรติยศและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย , บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ก่อเกิดสถาบันการศึกษา จนกระทั่งมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 

- ห้องจัดแสดงประวัติและผลงานบุคคลสำคัญมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

- หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

- หอเอกสารและวัสดุสื่อโสตด้านศิลปวัฒนธรรม

 

(หมายเหตุ : หอเกียรติยศอยู่ในระหว่างดำเนินการ )

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-200 300 ต่อ 376, 377
โทรสาร : 074-425 467
เว็บไซต์ : http://acc.hu.ac.th/museum

วันและเวลาทำการ

เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง