กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ท่องเที่ยว และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา

ศูนย์ท่องเที่ยว และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 400

2,238 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า เป็นตึก 3 ชั้น รูปร่างคล้ายตัวที ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 สมัยหลวงบริหารชนบท (ส่าน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ซึ่งเป็นชาวอยุธยา ตัวตึกด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างพระบรมรูป วีรกษัตริย์ วีรสตรี ที่ได้ประกอบคุณานุประโยชน์ ในครั้งอดีตรวม 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ศูนย์บริการข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยว ใช้พื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า จัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยภายนอกยังคงรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งหน้าอาคารยังเป็นรูปปั้นวีรกษัตริย์และวีรกษัตรี สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ ภายในประกอบด้วยนิทรรศการและส่วนจัดแสดงดังนี้

ชั้นที่ 1 ด้านหน้าปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุกจังหวัดในประเทศไทย  ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 03532 2730-1

ชั้นที่ 2 เป็นห้องนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ เช่น Computer Touch Screen / Ghost Box โดยแบ่งเป็น5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นำเสนอเรื่องราวซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม ส่วนที่ 2 นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยา ส่วนที่ 4 แนะนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยุธยา ส่วนที่ 5 สรุปการชมนิทรรศการด้วยการชมวิดีทัศน์ ชุดชีวิตชีวานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉายวิดีทัศน์ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. 

ชั้นที่ 3 "หอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา" ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการแสดงออก การแลกเปลี่ยนทางความคิด วิถีชีวิตระหว่างศิลปิน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย และภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท้องถิ่นเพื่อให้พัฒนาสู่ระดับสากล พื้นที่ภายใน "หอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา" แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการร่วมสมัย ห้องนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเยาวชน การเปิดอบรมศิลปะเด็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น "หอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา" เปิดให้เข้าชม วันพฤหัสบดี-วันอังคาร (หยุดทำการวันพุธ) ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 3521 0225

บริหารจัดการ

-

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

แผนที่

ศูนย์ท่องเที่ยว และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศาลากลางหลังเก่า ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-210225, 0-9184 -0311, 035-322730-1

วันและเวลาทำการ

ส่วนบริการข้อมูลท่องเที่ยวเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ส่วนนิทรรศการ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. และส่วนหอศิลป์ วันพฤหัสบดี-วันอังคาร (หยุดวันพุธ) เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยว ซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นขับไปจนสุดถนนโรจนะ หอศิลป์จะตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
4,144 ผู้เข้าชม2.18 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง