กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

08 ตุลาคม 2562

ชื่นชอบ 507

19,615 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็น 1 ใน 12 โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

 

เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับประชาชนชาวไทยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ

 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2543 และจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และเปิดให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

 

ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

 

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ประวัติกรมทรัพยากรธรณี

2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป

 • ธรณีวิทยา คือ อะไร , กำเนิดโลก , ส่วนประกอบโลก , หินต่างๆ , วัฎจักรของหิน
 • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต , โครงสร้างทางธรณีวิทยา , กระบวนการทางธรณีวิทยา
 • การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก , การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่างๆ , ธรณีวิทยาของประเทศไทย

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย

 • Precambrian
 • Recent หินยุคต่างๆ
 • Model สถานที่ของหินยุคต่างๆ
 • ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่างๆ
 • ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่างๆ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3

1. ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี

 • กำเนิดแร่ , การตรวจวิจัยแร่ , คุณสมบัติทางกายภาพ , คุณสมบัติทางเคมี , คุณสมบัติทางแสงของแร่ , การจำแนกชนิดของแร่ , การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม , การใช้ประโยชน์แร่

2. ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์

 • การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
 • ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
 • การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 4 ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์

 • เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
 • การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
 • ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
 • พลังงานทางเลือก
 • ถ่านหิน
 • การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง
 • น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

 

นิทรรศการชั่วคราว

จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจตามระยะเวลาที่กำหนด หมุนเวียนไปตามหัวข้อที่กำหนด

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สวนดึกดำบรรพ์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสภาพแวดล้อมและไดโนเสาร์จำลอง
 • ซากดึดำบรรพ์ (Fossil) ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย
 • หุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธ์ุไทย และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7661, 02-902 7681, 02-902-7695
โทรสาร : 02-902 7695
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th/museum_pathum
อีเมล : ngm.dmr3@dmr.mail.go.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

(หยุดวันจันทร์) 

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • เด็ก 10 บาท
 • ผู้ใหญ่ 30 บาท

คนต่างชาติ

 • เด็ก 50 บาท
 • ผู้ใหญ่ 100 บาท

 

*เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/ผู้สูงอายุ 60 ปี/นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษา/คนพิการ/พระภิกษุสามเณรนักบวช/ทหารผ่านศึก/ผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี*

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ

 • ใช้ทางด่วนพิเศษลงที่ ด่านธรรมศาสตร์ แล้วใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่านวัดพระธรรมกาย ถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร
 • ใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

** กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชมทางโทรสาร หรือ Email โดยแจ้งชื่อ โรงเรียน วันที่ เวลา จำนวนนักรียนและครู ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติอต่อ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็ควันเวลาที่พร้อมให้บริการ และจะแจ้งกลับเมื่อได้รับการยืนยันวันเวลาเข้าชม 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • ห้องน้ำผู้พิการ
 • ทางลาดสำหรับรถเข็น

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • สนามเด็กเล่นในอาคาร-ภายนอก
 • มีรถเข็นบริการ
 • ห้องน้ำชาย-หญิง
 • ห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
 • ห้องอาหาร ขนม เครื่องดื่ม
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่ 400 ที่นั่ง
 • อาหารกล่องสั่งจองล่วงหน้า

 

23

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
20 ผู้เข้าชม8.89 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

01 พ.ย. 2562

31 ธ.ค. 2567

02 พฤศจิกายน 2562
เร่เข้ามาจ้า...ปั๊มเหรียญที่ระลึกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ไว้เป็นที่ระลึก มีให้เลือก 5 ลาย เอกลักษณ์เฉพาะของเราที่เดียวเท่านั้น ติดตั้งบริการ 2 จุด บริเวณโถงต้อนรับและสนามเด็กเล่นในอาคาร พร้อมแล้วมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะทุกคน

26 ก.ค. 2562

27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ครบรอบ 67 พรรษา นายเดชา มณีนัย นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 และคณะครูนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ค. 2562

28 ก.ค. 2562

26 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

05 มิ.ย. 2562

05 มิถุนายน 2562
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมซักซ้อมแผนดับเพลิง นำโดยนางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรขององค์กรทหารผ่านศึก บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น การแจ้งเหตุ การซักซ้อมหนีไฟบริเวณจุดให้บริการประชาชน การปฏิบัติตัวขณะเกิดไฟไหม้ การรวมพล และนำผู้อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย

31 พ.ค. 2562

04 มิถุนายน 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เทพสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครูนักเรียน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพร จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำกิจกรรม 5 ส. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความพร้อมเพรียง
pav

/

next

โปรโมชั่น

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์  สนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจและเกมส์สนุกๆ มากมาย อย่าพลาดมาร่วมแชะ เช็คอิน ติดแฮชแทก# รับรางวัลพิเศษ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และ 16 สิงหาคม 2562  เด็กๆ เข้าชมฟรี!!!

free

กรมทรัพยากรธรณี มอบของขวัญปีใหม่ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562  เที่ยวให้มีความสุข เที่ยวสนุก เติมสาระความรู้ในวันหยุด

free

พาแม่เที่ยวชมสวนไดโนเสาร์ สนุกสนากับกิจกรรมเสริมทักษะ และชิงของรางวัลตลอดงาน
pav

/

next

ข่าวสาร

เทยเที่ยวไทย พาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันค่ะ :  https://www.youtube.com/watch?v=z7bBJ3qD8mc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DCTjfYJsahrPjpZQfQvB8BMrLUUJHvMmpuNAH-Vy0og6ME4jvxY0n7tk
  ชวนเที่ยวปทุมธานี ตะลุยเที่ยวที่เที่ยวปทุมธานีเจ๋ง ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ในแบบฉบับ 2 วัน 1 คืน กินอาหารอร่อยปทุมธานี นอนพักผ่อนกับที่พักดี ๆ มีสนามกอล์ฟ พร้อมกับเที่ยวชมที่เที่ยวพื้นบ้าน แวะไหว้พระทำบุญ ใช้เวลาคุ้มค่า ไม่เหนื่อยเกินไป เวลาทำงานเหนื่อย ๆ ก็อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเบา ๆ ในวันหยุดกันใช่ไหมคะ แต่พอนึกว่าจะต้องขับรถออกไปต่างจังหวัดไกล ๆ ใจก็ถดถอยกลับมาว่านอนอยู่บ้านดีกว่า แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะ เพราะเรายังมีทางเลือก ... ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ดี ๆ ก็มีอีกเพียบ อย่างจังหวัดปทุมธานีที่หลาย ๆ คนมองข้าม รู้หรือไม่ว่าที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวดี ๆ เพียบ จะไปแบบวันเดย์ทริปก็ได้ หรือจะไปแบบ 2 วัน 1 คืนก็ดี          ครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ ได้ชวนทีมกระปุกดอทคอมไปลองเที่ยวปทุมธานีในแบบฉบับ 2 วัน 1 คืน ดูค่ะ อยากจะบอกว่าประทับใจมาก เพราะไม่คิดว่าจังหวัดที่อยู่แค่ปลายจมูกแค่นี้ จะดีต่อใจสุด ๆ ได้เหมือนกัน ทริปนี้จะมีอะไรดีเด็ดบ้าง ตามเราไปดูกันเลย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ทริปนี้เราออกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี ราว ๆ 08.30 น. ค่ะ เอาแบบสบาย ๆ ไม่เช้า ไม่สายเกินไป มุ่งหน้าไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง ตอนแรกก็ยังคิดกันว่าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันต้องน่าเบื่อแน่ ๆ แต่ผิดคาด ! พอได้ลองเข้าไปเที่ยวชมแล้วชอบมาก ! ไม่คิดว่าปทุมธานีจะมีที่เที่ยวเจ๋ง ๆ แบบนี้อยู่ด้วย โดยเฉพาะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ การกำเนิดโลก ที่นี่จะเป็นสวรรค์ของคุณแน่นอน แค่เพียงก้าวแรกของการมาเยือนที่นี่ก็ชอบแล้วค่ะ เพราะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ยืนต้อนรับกันตั้งแต่ทางเดินเข้าเลยล่ะ ถ่ายรูปเพลินดีจริง ๆ อาคารก็มีรูปทรงที่ทันสมัย มีทั้งหมด 4 ชั้นครึ่ง แต่ละชั้นก็จะจัดนิทรรศการแตกต่างกันออกไป ชั้นแรกจะเป็นส่วนของโซนต้อนรับ และจำหน่ายตั๋ว พอเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ก็เจอกับลูกเล่นเล็ก ๆ ของที่นี่ เป็นภาพของไดโนเสาร์ที่ติดอยู่ที่พื้นค่ะ ให้เราสแกนบาร์โค้ด แล้วก็จะปรากฏไดโนเสาร์บนจอโทรศัพท์ของเรา แต่ละคนสนุกสนานกับการเล่นอันนี้มากค่ะ แต่น่าเสียดายที่ยังรองรับแค่ระบบแอนดรอยด์ ห้องแรกที่เยี่ยมชมในชั้นนี้จะเป็นนิทรรศการทรัพยากรธรณี ใต้พระบารมีองค์ราชัน จัดแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ห้องต่อมาเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีวิทยาทั่วไป พูดถึงเกี่ยวกับกำเนิดโลก ส่วนประกอบโลก หินต่าง ๆ วัฏจักรของหิน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่าง ๆ ธรณีวิทยาของประเทศไทย ซึ่งไฮไลต์ในชั้นนี้จะอยู่ที่การฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการกำเนิดโลก มีจอภาพยนตร์โค้ง 180 องศา กว้างใหญ่มาก ระบบเสียงและเนื้อหาของภาพยนตร์จัดมาแบบเน้น ๆ ตื่นเต้นตลอดการชม สวยงามและน่าสนใจจริง ๆ ค่ะ แทบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีแบบนี้อยู่ด้วย ถัดไปก็จะเป็นไฮไลต์ของที่นี่จริง ๆ คือ สวนดึกดำบรรพ์ อยู่ระหว่างชั้น 2 และชั้น 3 ค่ะ มีการจำลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่สายพันธุ์ไทยหลายตัวไว้ภายในสวนดึกดำบรรพ์ มีน้ำตก มีสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวเล็ก ๆ ต้นไม้นานาชนิดอยู่ในสวนด้วย ที่สำคัญไดโนเสาร์แต่ละตัวขยับหาง ขยับหัวได้ด้วยนะ พอประกอบกับเสียงที่จัดแสดง ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในโลกสัตว์ป่าดึกดำบรรพ์เลยเชียวล่ะ รู้สึกคุ้มค่ามากกับเงิน 30 บาท ! ^^ราย ละเอียดเพิ่มเติมทริป ติดตามจากลิงค์นี้นะคะ https://travel.kapook.com/view206725.html?fbclid=IwAR0pIet3HK8Q1LhYzN19eEv8PylJtAKuGJFwc-sCSbulwasHFrgJA05gLjo
กรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าว “งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 5” ในธีม “GEO Dino Festival” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร    ภายในงานพบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 7 Station ประกอบด้วย  Station 1 วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต(Evalution of life) Station 2 ธรณีพิโรธ (Earthquake)  Station 3 หินแร่ (Mineral Maze)  Station 4 พิพิธภัณฑ์กรมทรัพยากรธรณี (DMR Museum)  Station 5 ไดโนโรบอท (Dino Robot)  Station 6 อุทยานธรณี @ประเทศไทย (Geo Park @Thailand)  Station 7 ขุดค้นฟอสซิล (Fossil Discovery)        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Work shop สุดสร้างสรรค์ อาทิ Dinosaur Pin, Paper Craft และ Amber fossil craft สุดท้ายโซน Dino Café สำหรับนั่งพักพร้อมอิ่มท้องภายในงาน และร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกแล้วพบกัน 23 – 27 มกราคม 2562 เวลา 12.00 – 21.00 น. ณ สวนลุมพีนี กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญน้องๆหนูๆ มาร่วมสนุกในวันเด็กแห่งชาติ 2562 กับกิจกรรมสนุกสนาน บันเทิง ลุ้นรับรางวัลมากมาย ในธีม "ไดโนเสาร์ไทยผจญภัยงานวัด" มาเช็คอิน ถ่ายรูปชิคๆ เก๋ๆ ช้อปชิม สินค้าโอทอป .... เอ้าโห่ฮิ้วโห่ เอ๊ามาละเว๊ย เอ๋ยมาละวา ใครมีมะกรูดมาแลกมะนาว มีลูกสาวมาแลกลูกเขย เอาวะเอาเหวย ลูกเขย ลูกสาว พ่อตา แม่ยาย หลานสาว หลานชาย มาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ !!!!!เอ๊า...คนพร้อม ชุดพร้อม มากันเลย พร๊อพแน่นรอแล้วจ้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ แจ้งปิดบริการในวันที่ 2-3 มกราคม 2562 เพื่อปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง