กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

24 มกราคม 2563

ชื่นชอบ 509

24,596 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็น 1 ใน 12 โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

 

เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับประชาชนชาวไทยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ

 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2543 และจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และเปิดให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

 

ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

 

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 1 

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ประวัติกรมทรัพยากรธรณี

2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป

 • ธรณีวิทยา คือ อะไร , กำเนิดโลก , ส่วนประกอบโลก , หินต่างๆ , วัฎจักรของหิน
 • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต , โครงสร้างทางธรณีวิทยา , กระบวนการทางธรณีวิทยา
 • การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก , การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่างๆ , ธรณีวิทยาของประเทศไทย

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย

 • Precambrian
 • Recent หินยุคต่างๆ
 • Model สถานที่ของหินยุคต่างๆ
 • ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่างๆ
 • ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่างๆ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3

1. ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี

 • กำเนิดแร่ , การตรวจวิจัยแร่ , คุณสมบัติทางกายภาพ , คุณสมบัติทางเคมี , คุณสมบัติทางแสงของแร่ , การจำแนกชนิดของแร่ , การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม , การใช้ประโยชน์แร่

2. ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์

 • การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
 • ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
 • การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้น 4 ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์

 • เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
 • การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
 • ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
 • พลังงานทางเลือก
 • ถ่านหิน
 • การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง
 • น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

 

นิทรรศการชั่วคราว

จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจตามระยะเวลาที่กำหนด หมุนเวียนไปตามหัวข้อที่กำหนด

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • สวนดึกดำบรรพ์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสภาพแวดล้อมและไดโนเสาร์จำลอง
 • ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil) ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย
 • หุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธ์ุไทย และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ

แผนที่

Map

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7661, 02-902 7681, 02-902-7695
โทรสาร : 02-902 7695
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th/museum_pathum
อีเมล : ngm.dmr3@dmr.mail.go.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

(หยุดวันจันทร์) 

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • เด็ก 10 บาท
 • ผู้ใหญ่ 30 บาท

คนต่างชาติ

 • เด็ก 50 บาท
 • ผู้ใหญ่ 100 บาท


***เฉพาะคนไทย
*เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี/ผู้สูงอายุ 60 ปี/นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียนนักศึกษา/คนพิการ/พระภิกษุสามเณรนักบวช/ทหารผ่านศึก/ผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี*

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ

 • ใช้ทางด่วนพิเศษลงที่ ด่านธรรมศาสตร์ แล้วใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่านวัดพระธรรมกาย ถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร
 • ใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

** กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งจองล่วงหน้า และทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชมทางโทรสาร หรือ Email โดยแจ้งชื่อ โรงเรียน วันที่ เวลา จำนวนนักรียนและครู ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติอต่อ เมื่อได้รับการยืนยันวันเวลฃาเข้าชม

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็ควันเวลาที่พร้อมให้บริการ และจะแจ้งกลับเมื่อได้รับการยืนยันวันเวลาเข้าชม 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

 • ห้องน้ำผู้พิการ
 • ทางลาดสำหรับรถเข็น

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลานจอดรถ
 • สนามเด็กเล่นในอาคาร-ภายนอก
 • มีรถเข็นบริการ
 • ห้องน้ำชาย-หญิง
 • ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
 • ตู้ปั๊มเหรียญที่ระลึก
 • ห้องอาหาร ขนม เครื่องดื่ม
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่ 400 ที่นั่ง
 • อาหารกล่องสั่งจองล่วงหน้า
 • ขนมเบรคสั่งจองล่วงหน้า

 

30

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
20 ผู้เข้าชม8.89 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

11 ม.ค. 2563

03 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น.   พบกับกิจกรรมและฐานการเรียนรู้มากมาย  รับความรู้และความสนุกสนานตลอดวันตลอดงาน    สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-902 7661 / 02-902 7695 / 085-913 4688 / 061-616 2393 หรือ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ค. 2562

27 กรกฎาคม 2562
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ครบรอบ 67 พรรษา นายเดชา มณีนัย นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 และคณะครูนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ค. 2562

28 ก.ค. 2562

26 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

05 มิ.ย. 2562

05 มิถุนายน 2562
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมซักซ้อมแผนดับเพลิง นำโดยนางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรขององค์กรทหารผ่านศึก บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น การแจ้งเหตุ การซักซ้อมหนีไฟบริเวณจุดให้บริการประชาชน การปฏิบัติตัวขณะเกิดไฟไหม้ การรวมพล และนำผู้อพยพไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย

31 พ.ค. 2562

04 มิถุนายน 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เทพสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครูนักเรียน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพร จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำกิจกรรม 5 ส. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความพร้อมเพรียง
pav

/

next

โปรโมชั่น

free

กรมทรัพยากรธรณี มอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563  1. งดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสังกัด ทธ. 3 แห่ง ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร. 043-871 014, 043-871 613-6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-902 7661, 02-902 7681, 02-902-7695 กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดปีใหม่ เวลา 9.30 – 16.30 น. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร. 043-438 204 ถึง 6   2. ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและแร่เบื้องต้นแก่ประชาชน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตลอดเดือนมกราคม 2563 กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติ ตึกมรกต ชั้น 3 กรมทรัพยากรธรณี เปิดบริการ วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. โทร. 02-621 9552 ถึง 3  

ขอเชิญร่วมเปิดโครงการนิทรรศการและกิจกรรม "สืบสานศาสตร์พระราชาด้านทรัพยากรธรณีใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร" และ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 06.30 - 07.00 น. ลงทะเบียน 07.00 - 07.45 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 07.45 - 09.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรร 09.30 - 16.00 น. ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์  สนุกสนานกับกิจกรรมที่น่าสนใจและเกมส์สนุกๆ มากมาย อย่าพลาดมาร่วมแชะ เช็คอิน ติดแฮชแทก# รับรางวัลพิเศษ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และ 16 สิงหาคม 2562  เด็กๆ เข้าชมฟรี!!!

free

กรมทรัพยากรธรณี มอบของขวัญปีใหม่ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562  เที่ยวให้มีความสุข เที่ยวสนุก เติมสาระความรู้ในวันหยุด

free

พาแม่เที่ยวชมสวนไดโนเสาร์ สนุกสนากับกิจกรรมเสริมทักษะ และชิงของรางวัลตลอดงาน
pav

/

next

ข่าวสาร

วันเด็กแห่งชาติ 2563 คึกคัก ผู้ปกครองตบเท้าพาลูกหลานร่วมกิจกรรมหนาแน่นทั้งวันร่วมกิจกรรมสนุกสนาน รับรางวัล มีความสุขถ้วนหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 มอบความสุข สนุกสนานกับเด็กๆ ทุกคน ด้วยกิจกรรมเรียนรู้และเกมชิงรางวัลต่างๆ ตอบรับยุคดิจิทัล 4.0 เด็กไทยเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ทำวันธรรมดาหนึ่งวันหนึ่งให้มีความพิเศษและน่าจดจำ วันนี้ 11 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจัดนิทรรศการและกิจกรรมธรณีไทยเพื่อเด็กไทยยุคดิจิทัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยมีนางสุราวรรณ บุญครอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธี มีผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สถานีตำรวจภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ร่วมเป็นเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยภายในงานนอกจากเข้าชมนิทรรศการแล้วยังจัดฐานกิจกรรมเรียนรู้ เล่นเกม ชิงรางวัล ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน อาทิ ระบายสีปูนปาสเตอร์ไดโนเสาร์ ขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ ป่าโป่งหรรษา ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ บิงโกไดโนเสาร์ ประดิษฐ์หมวกไดโนเสาร์ ชมภาพยนตร์โดราเอม่อนผจญภัยและจูราสสิคผจญภัยไดโนเสาร์ กิจกรรมสนุกๆ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ชิมช้อปร้านค้าโอท้อป ลุ้นรางวัลตลอดวันกับกิจกรรมหมุนวงล้อหน้าเวที ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากน้องๆ หนูๆ ทุกกิจกรรม พิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมครบทุกฐานกิจกรรม เขียนชื่อส่งชิงโชคลุ้นรางวันในเวลา 15.30 น. เที่ยวได้ความสุข ความสนุก ความรู้ กับเราที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะทำงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ด้านธรณีวิทยาและปิโตรเลียม เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ โดยมีนายธวัชชัย เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 และนางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน รักชาติเฟสติวัล ครั้งที่ 5 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ภายในงานมีกิจกรรมเสริมความรู้ เวิร์คชอป การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงของสุนัขตำรวจ และการเสวนาพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยครั้งนี้มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ร่วมจัดนิทรรศการกว่า 50 แห่ง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่ 11 ของประเทศไทย "วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส Vayuraptor Nongbualamphuensis" 
เทยเที่ยวไทย พาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันค่ะ :  https://www.youtube.com/watch?v=z7bBJ3qD8mc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DCTjfYJsahrPjpZQfQvB8BMrLUUJHvMmpuNAH-Vy0og6ME4jvxY0n7tk
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง