กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

11 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 539

3,721 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่ในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนาและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

ปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา 8 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง ได้แก่

1.เรือนทรงอาณานิคม(ลุงคิว)

2.เรือนชาวเวียงเชียงใหม่(พญาปงลังกา)

3.เรือนกาแล(อุ๊ยผัด)

4.เรือนกาแล(พญาวงศ์)

5.เรือนไทลื้อ(หม่อนตุด)

6. เรือนพื้นถิ่นล้านนา(อุ๊ยแก้ว)

7.เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง

8.เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)

 

ยุ้งข้าวล้านนา จำนวน 4 หลัง คือ

 • เรือนพญาวงศ์
 • ยุ้งข้าวอำเภอสารภี
 • ยุ้งข้าวเปลือย
 • ยุ้งข้าวป่าซาง(นันทขว้าง) 

 

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยังให้บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมติดต่อขอเช่าพื้นที่ 053-943-626

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กลุ่มเรือนโบราณล้านนาทั้ง 8 หลัง 

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-943 626
โทรสาร : 053-222 680
เว็บไซต์ : http://art-culture.cmu.ac.th
อีเมล : lannatraditionalhousemuseumcmu@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชม

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.

ปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

(***โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ 053 - 943 626***)

ค่าเข้าชม

 • เด็ก/เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา 10 บาท
 • บุคคลทั่วไป 20 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ยกเว้นค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะโทรสอบถามรายละเอียด หรือ ติดต่อล่วงหน้าได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 053-943 626

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีเส้นทางในพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถเพียงพอให้กับทุกท่าน

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

27 พ.ย. 2562

29 พ.ย. 2562

11 พฤศจิกายน 2562
งาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา"  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -17.00 น.   โดยภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ต่างๆในล้านนา (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา) อาทิ การประดิษฐ์โคมประดับ การละเล่นดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดิษฐ์ผางประทีป การประดิษฐ์งานใบตอง การปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักล้านนา การทำกระเบื้องดินขอ การเขียนตัวเมืองเบื้องต้น นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม การร่างภาพเรือนล้านนาเบื้องต้นฯ นิทรรศการและการเรียนรู้เรื่องกล้วยไม้พื้นเมือง การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชต่างๆ การเรียนรู้การปลูกข้าวและพันธุ์ข้าวต่างๆ การเสวนาความรู้เรื่องข้าว กาดหมั้ว กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆจากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)   **ติดตามข่าวสารการจัดงานและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/35V6rf8 **ลงทะเบียนฐานการเรียนรู้ --> https://drive.google.com/open… **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-943 625-6 และ http://art-culture.cmu.ac.th  

13 เม.ย. 2562

15 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง" ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 20.30 น.  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถ.คลองชลประทานตัดกับ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14 พ.ย. 2561

16 พ.ย. 2561

15 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)   ขอเชิญร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา"       สัมผัสกับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่สร้างสีสันและมีชีวิตด้วยกิจกรรม     จำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนา การจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน  การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์  กิจกรรมของ ชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายชุมชุนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน    เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น       ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 - 17.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม1.บุคคลทั่วไป อัตราคนละ 20 บาท2.นักเรียน นักศึกษาและผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราคนละ 10 บาท3.เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม     สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://goo.gl/P2uVBfสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง