คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ปาฏิหาริย์โต๊ะวาลี ศาสนสถานอิสลามในวัดแหลมมะขาม

ปาฏิหาริย์โต๊ะวาลี ศาสนสถานอิสลามในวัดแหลมมะขาม

16 ธันวาคม 2559

ชื่นชอบ 4

3,997 ผู้เข้าชม

8

แบ่งปัน
โต๊ะวาลี เป็นเสมือนความเชื่อของกลุ่มชาวมุสลิมเกี่ยวกับบุคคลในเรื่องปาฎิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งทางใจ มีสถานที่ตั้งเป็นอาคารถาวรสำหรับประกอบพิธีกรรม มีสิ่งแสดงความเชื่อทีเป็นตัวแทนของโต๊ะวาลี ปัจจุบันมีแท่นคอนกรีตครอบขอนไม้ไว้แล้วคลุมด้วยทรายสีขาวละเอียด เมื่อทำพีธีบูชาเสร็จจะหยิบทรายโปรยลงบนศรีษะเพื่อเป็นศิริมงคล โต๊ะวาลี เป็นเรื่องเล่าขานกันมานานหลายสิบปีว่า สมัยที่จังหวัดตราดยังไม่มีถนนหนทางติดต่อจังหวัดหรือหัวเมืองต่างๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ติดต่อได้เพียงทางทะเล และในแต่ละวันมีเรือสำเภานำสินค้ามาจากกรุงเทพฯมาขายในจังหวัดตราดและนำสินค้าจากจังหวัดตราดไปขายยังกรุงเทพฯซึ่งครั้งหนึ่งมีชายวัยกลางคน หน้าตาท่าทางใจดีสวมเสื้อธรรมดาแต่โพกศรีษะด้วยผ้า   ขออาศัยเรือสำเภามายังจังหวัดตราด   ระหว่างทางมีลูกเรือสำนวนมากกว่า 10 คน มาด้วย ซึ่งแต่ละครั้งเรือสำเภาจะประสบปัญหามากมาย รวมทั้งการขาดแคลนน้ำจืด ลูกเรือทุกคนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด แต่ชายที่ขออาศัยมาด้วยกลับใช้น้ำจนหมดทำให้ลูกเรือโมโหมาก     เมื่อใกล้ถึงจังหวัดตราดลูกเรือจึงเข้าทำร้ายด้วยความโมโหที่ดื่มน้ำจนหมด    ชายผู้นั้นจึงใช้เท้าราน้ำแล้วบอกว่าน้ำทะเลจืดไม่มีใครเชื่อและยังดุด่าตลอด อย่างไรก็ตามลูกเรือผู้หนึ่งทดลองชิมดูจึงรู้ว่าจืดทำให้ลูกเรือทั้งหมดประหลาดใจพากันกราบไหว้ชายผู้นั้นแม้จะถูกร้องห้าม    เพราะตนนับถือศาสนาอิสลามจะมากราบไหว้ไม่ได้    แต่ลูกเรือก็ไม่ฟัง ชายผู้นั้นเห็นท่าไม่ดีจึงกระโดดลงจากเรือสำเภาพร้อมแสดงปาฏิหาริย์เดินบนผิวน้ำบริเวณบ้านแหลมมะขาม อำเภอเหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้พ่อค้าและลูกเรือที่ผ่านไปมาบริเวณนี้ ต่างกราบไหว้ขอพรตลอดเวลา เป็นที่เลื่องลือของชาวบ้านย่านนั้น  เป็นผลให้มีการตั้งชื่อว่า“โต๊ะวาลี”ซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ใจดีมากับน้ำ 

ศาลโต๊ะวาลีในวัดแหลมมะขาม

แท่นคอนกรีตครอบขอนไม้ไว้แล้วคลุมด้วยทรายสีขาวละเอียดตัวแทนโต๊ะวาลี

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าขานถึงการแสดงปาฏิหาริย์ของโต๊ะวาลีหลายเรื่องจนเป็นที่กล่าวขานของมุสลิมโดยทั่วไปทำให้ชาวมุสลิมทุกสารทิศมากราบไหว้ โดยในแต่ละปีจะมี 2 ครั้ง คือช่วงออกบวช ประมาณเดือนมกราคม ช่วงออกฮัจญ์ หลังออกบวช 100 วัน (หลังเมกกะ)โดยชาวมุสลิมที่ไปจะขอพรให้ร่ำรวย ค้าขายดี และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ กล่าวได้ว่าโต๊ะวาลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่นับถือกันต่อมาจนปัจจุบัน 
(ข้อมูลจาก อภิลักษณ์ เกามผลกูล. (2559). ตราษบุรีศรีสมุทรเขตต์ สมาคมชาวตราด และคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ถวายเป็นที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศล ๘๐ ปี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรมหฺมคุตโต)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ,334.)

วันที่สร้าง : 10 มกราคม 2560

8

แบ่งปัน
สร้างโดย