เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข" ปี2561 อันดับ1 จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็นเป็นสุข" ปี2561 อันดับ1 จังหวัดนครปฐม

17 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 0

556 ผู้เข้าชม

4

แบ่งปัน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน 
ตั้งอยู่บนผืนดินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙  เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ชุมชน " สุขพอดี วิถีพอเพียง "เพื่อส่งต่อวิถีทำกินที่จะรักษาผืนดินให้ปลอดพิษ ผลิตอาหารปลอดภัย ใช้ชีวิตสุขพอดี ตามวิถีพอเพียง ให้กับคนรุ่นลูกหลานสืบไป 
กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย
1. การทำเกษตรอินทรีย์และการจัดการพื้นที่โดยประยุกต์ใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
1.1 นาข้าวอินทรีย์ (อาหารเพิ่มพลังชีวิต)
1.2 สวนผักอินทรีย์เพื่อสุขภาวะ "สวนผักสุขภาวะ"
1.3 สวนสมุนไพรอินทรีย์ วิถีไทย 
2. การเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาสุขภาพไทยและสมุนไพร
2.1 การให้ความรู้ คำแนะนำ สาธิต การใช้สมุนไพรเบื้องต้น และองค์ความรู้การกินอาหารไทยให้เป็นยา
2.2 กิจกรรม อบสมุนไพร “ขจัดพิษ ฟื้นฟูพลังชีวิต” ได้แก่ สปาโอ่ง และ สปากระด้ง
2.3 กิจกรรม ลดอาการปวดข้อ แขน เข่า เบื้องต้นด้วยตนเอง
2.4 กิจกรรม ย่ำเกลือ และ สปาแช่เท้า เพื่อช่วยปรับสมดุลพลังชีวิต
2.5 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย เพื่อการประยุกต์ใช้ในครัวเรือน”
หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม โดยดำเนินการภายใต้กรอบวิสัยท้ศน์และเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ฯ

Facebook : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน

วันที่สร้าง : 16 มีนาคม 2563

4

แบ่งปัน
สร้างโดย