เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   กิจกรรมเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก” ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ 29 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก” ที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ 29 สิงหาคม 2562

19 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 0

937 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
29 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Environmental Research Institute, Chulalongkorn University : ERIC) ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย: ทำงานอย่างไร ให้รักษ์โลก (Our Future of Work: Green Jobs for Climate Action)”
.
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้ในการนำเอาแผนกลยุทธ์การสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เนื่องจากสัดส่วนของผู้ถูกจ้างงานมากกว่า 70% ของประชากรกลุ่มวัยทำงานทั้งหมดของประเทศ ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆ การเริ่มต้นประกอบกิจการหรือการสร้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแนวคิดที่ควรนำมาพิจารณาใช้ควบคู่กันไป โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะต้องออกไปประกอบอาชีพ ควรได้ทราบประสบการณ์และแนวคิดในการทำงาน การดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่

Dr. Cristina Martinez (Senior Environment & Decent Work, ILO) ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ILO ที่จะมาแนะนำกิจกรรมและนำเข้าสู่ประเด็นการเสวนา

คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดงและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้มาบอกเล่าความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปได้

คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก สมดุล จำกัด กับประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมุมของของเจ้าของกิจการและแนวโน้มของธุรกิจนี้ในอนาคต
ผู้แทนนิสิต ตัวแทนเยาวชน ที่ต้องการนำแนวคิดการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการเลือกอาชีพ

และผู้ดำเนินรายการ ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ  นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานเสวนาได้ที่ https://urlzs.com/tupSm 
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ปิดรับลงทะเบียน 28 สิงหาคม 2562)
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00–15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-8129 หรือ 02-218-8130
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ERIC.CU.FC/

วันที่สร้าง : 01 ตุลาคม 2562

0

แบ่งปัน
กระทู้ยอดนิยม