คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์แรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์แรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

07 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 3

771 ผู้เข้าชม

5

แบ่งปัน
“ราชกิจจานุเบกษา” สิ่งพิมพ์แรกของไทย โดยคนไทย
 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือแจ้งข่าวราชการที่เรียกว่า “ราชกิจจานุเบกษา” นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยเล่มแรกที่จัดทำโดยคนไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อให้รู่ทั่วกัน มิให้เล่าผิดๆ ไปต่างๆ ขาดๆ เกินๆ เป็นเหตุให้เสียราชการและเสียพระเกียติยศแผ่นดินได้”
ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 4 มีจะรายงานข่าว ราชสำนัก และข่าวทั่วไป รวมกันอยู่เช่นเดียวรูปแบบของหนังสือพิมพ์ คือมีทั้งข่าวประกาศต่างๆ ข่าวการแต่งตั้งขุนนาง คำเตือนสติ ข่าวประสูติ ข่าวเพลิงไหม้ รายงานน้ำฝน และข่าวเบ็ดเตล็ด
ความหลากหลายของข่าวที่นำเสนอทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชนชั้นของสังคม จึงทำให้ราชกิจจานุเบกษาเป็นสิ่งพิมพ์ที่ก่อให้เกิด “ชุมชนชาติ”  ขึ้น และยังสะท้อน “ความมีตัวตน” ของประชาชนในระดับต่างๆ เมื่อราษฎร ขุนนาง เจ้านาย ได้รับรู้ข่าวสารเหมือนกันก็ย่อมทำให้เกิดแนวความคิดหรือสำนึกร่วมกันได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในแบบเห็นด้วย หรือคัดค้าน แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันอยู่
สมเด็จกรมฯ พระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาไว้ว่า “ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างโรงพิพม์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังนามว่าโรงอักษรพิมพการ (อยู่ตรงพระที่นั่งภานุมาศจำรูญบัดนี้)  เริ่มพิมพ์หมายประกาศเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2401 ในชั้นต้นโปรดเกล้าฯ ให้ทำเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวออกโดยระยะเวลา ขนานนามว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษา”
เป็นที่น่าสังเกตว่า โรงอักษรพิมพการแห่งนี้ โปรดให้ตั้งขึ้นในบริเวณพระราชฐานชั้นกลางอันเป็นส่วนที่จำกัดการเข้าออกของบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดและยังตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญอันเป็นพระที่นั่งบรรทมของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าทรงกำกับดูแลโรงพิมพ์แห่งนี้อย่างใกล้ชิด

เครดิตข้อมูลและรูปภาพจาก : silpa-mag.com
ข้อมูลจาก หนังสือ “สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย” สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2549

วันที่สร้าง : 17 กรกฎาคม 2562

5

แบ่งปัน
สร้างโดย