เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์แรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

ราชกิจจานุเบกษา สิ่งพิมพ์แรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

07 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 3

515 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
“ราชกิจจานุเบกษา” สิ่งพิมพ์แรกของไทย โดยคนไทย
 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือแจ้งข่าวราชการที่เรียกว่า “ราชกิจจานุเบกษา” นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยเล่มแรกที่จัดทำโดยคนไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อให้รู่ทั่วกัน มิให้เล่าผิดๆ ไปต่างๆ ขาดๆ เกินๆ เป็นเหตุให้เสียราชการและเสียพระเกียติยศแผ่นดินได้”
ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 4 มีจะรายงานข่าว ราชสำนัก และข่าวทั่วไป รวมกันอยู่เช่นเดียวรูปแบบของหนังสือพิมพ์ คือมีทั้งข่าวประกาศต่างๆ ข่าวการแต่งตั้งขุนนาง คำเตือนสติ ข่าวประสูติ ข่าวเพลิงไหม้ รายงานน้ำฝน และข่าวเบ็ดเตล็ด
ความหลากหลายของข่าวที่นำเสนอทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชนชั้นของสังคม จึงทำให้ราชกิจจานุเบกษาเป็นสิ่งพิมพ์ที่ก่อให้เกิด “ชุมชนชาติ”  ขึ้น และยังสะท้อน “ความมีตัวตน” ของประชาชนในระดับต่างๆ เมื่อราษฎร ขุนนาง เจ้านาย ได้รับรู้ข่าวสารเหมือนกันก็ย่อมทำให้เกิดแนวความคิดหรือสำนึกร่วมกันได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในแบบเห็นด้วย หรือคัดค้าน แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันอยู่
สมเด็จกรมฯ พระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาไว้ว่า “ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างโรงพิพม์หลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังนามว่าโรงอักษรพิมพการ (อยู่ตรงพระที่นั่งภานุมาศจำรูญบัดนี้)  เริ่มพิมพ์หมายประกาศเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2401 ในชั้นต้นโปรดเกล้าฯ ให้ทำเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวออกโดยระยะเวลา ขนานนามว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษา”
เป็นที่น่าสังเกตว่า โรงอักษรพิมพการแห่งนี้ โปรดให้ตั้งขึ้นในบริเวณพระราชฐานชั้นกลางอันเป็นส่วนที่จำกัดการเข้าออกของบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดและยังตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญอันเป็นพระที่นั่งบรรทมของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าทรงกำกับดูแลโรงพิมพ์แห่งนี้อย่างใกล้ชิด

เครดิตข้อมูลและรูปภาพจาก : silpa-mag.com
ข้อมูลจาก หนังสือ “สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย” สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2549

วันที่สร้าง : 17 กรกฎาคม 2562

1

แบ่งปัน
สร้างโดย