เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   วีรบุรุษ แห่งเมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ์

วีรบุรุษ แห่งเมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ์

28 มกราคม 2562

ชื่นชอบ 4

281 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปีพ.ศ 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัยพระยาพิชัย ได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าว จึงได้สมญานามว่า พระยาพิชัยดาบหัก อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและหล่อโดยกรมศิลปากรทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2512
บริเวณอนุสาวรีย์มีพิพิธภัณฑ์อีก 2 อาคาร คือ พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 557.8 กิโลกรัม ฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ฝังลวดลายมุกหุ้ม พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย ซึ่งเก็บรวบรวมประวัติพระยาพิชัยดาบหัก รวมทั้งแบบจำลอง สนามรบและวิถีชีวิตในสมัยอยุธยาตอนปลาย เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ ปลอกเงินสลักลาย
ภาพจาก sites.google.com
-ข้อมูล ฉลวยจิต บุญพลัดและคณะ

วันที่สร้าง : 31 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน
สร้างโดย