คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

รถเมล์แดง

สายสุดท้ายแห่งสิงห์บุรี

     หากย้อนเวลาไปเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว หรือช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2542  การเดินทางกับรถสาธารณะ ที่สะดวกสบายที่สุดและประชาชนรวมทั้งเด็กเยาวชน ให้บริการใช้กันเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีคงจะเป็นรถสาธารณะรถเมล์แดง ซึ่งมีให้บริการเป็นจำนวนมากและมีเส้นทางเดินรถหลายเส้นทางในการให้การบริการกับประชาชนรวมทั้งเด็กเยาวชน โดยมีเส้นทางที่ให้บริการดังต่อไปนี้

สายที่ 1  สายอ่างทอง – ตาคลี หมายเลขประจำเส้นทางการเดินรถ 165 ,

สายที่ 2  ชัยนาถ – สิงห์บุรี  หมายเลขประจำเส้นทางการเดินรถ 110

สายที่ 3  สุพรรณบุรี โคกสำโรง  หมายเลขประจำเส้นทางการเดินรถ 462

สายที่ 4  ลพบุรี – สิงห์บุรี   หมายเลขประจำเส้นทางการเดินรถ 105

สายที่ 5  กรุงเทพ – สิงห์บุรี  ประเภทรถในการใช้เดินทาง ปรับอากาศ 1 ปรับอากาศ 2

สายที่ 6  กรุงเทพ – สระบุรี – ลพบุรี - สิงห์บุรี  ประเภทรถในการใช้เดินทาง ปรับอากาศ 1 ปรับอากาศ 2

สายที่ 7  กรุงเทพ – สิงห์บุรี  ประเภทรถในการใช้เดินทาง ปรับอากาศ 1 ปรับอากาศ 2 ถนนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย

     การเดินทางกับรถสาธารณะรถเมล์แดง ทั้งหมด 7 เส้นทางของสิงห์บุรีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ถือได้ว่ามีประชาชนรวมทั้งเด็กเยาวชนให้การบริการเป็นจำนวนมากต่อวัน และแต่ละเส้นทางก็มีรถให้เป็นบริการแต่ละวันหลายเที่ยว

     เมื่อเวลาผ่านไปการเดินทางกับรถสาธารณะมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีพัฒนาการออกแบบรถโดยสายที่สะดวกสบายและรวดเร็ว โดยเฉพาะการเดินทางกับ รถสาธารณะรถทัวร์ปรับอากาศ  รถสาธารณะรถตู้โดยสานปรับอากาศ

     ในปัจจุบันการให้บริการ การเดินทางกับรถสาธารณะรถเมล์แดง ที่ยังให้บริการอยู่นั้น มีแค่ให้บริการอยู่สายการเดินทางสายเดียว คือสาย   ลพบุรี – สิงห์บุรี หมายเลขประจำเส้นทางการเดินรถ 105 ที่ยังคงให้บริการอยู่ทุกวัน ทั้งที่มีรถสาธารณะมีความรวดเร็วและสะดวกสบายมาก วิ่งให้บริการอยู่ด้วยแต่เนื่องจากรถสาธารณะรถเมล์แดงยังมีประชาชนรวมทั้งเด็กเยาวชนยังคงใช้การบริการอยู่เป็นประจำ และมีค่าบริการที่ค่อนข้างถูก มีค่าบริการอยู่ที่ จำนวน 19 บาท เนื่องจากการให้บริการรถสาธารณะรถเมล์แดงราคาถูกจึงทำให้ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นเยาวชนในพื้นที่สิงห์บุรีที่ศึกษาต่อในระดับมหาลัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  และเด็กเยาวชนในระดับมัธยมที่มีโรงเรียนจัดตั้งอยู่ในเส้นทางที่รถสาธารณะรถเมล์สายลพบุรี – สิงห์บุรี  ที่วิ่งให้บริการอยู่

2,579 views

0

แบ่งปัน