คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ผ้าขิดโนนเสลา

จากรากเหง้า สู่การพัฒนา

ผ้าขิดโนนเสลา

ด้วยชุมชนโนนเสลาเป็นชุมชนโบราณที่ทอผ้าขิดอยู่แล้ว ผ้าขิดถือว่าเป็นผ้ามงคล จากอดีตเคยใช้เป็นผ้าห่อคัมภีร์ต่างๆ ผ้าขิดเดิมจึงใช้ทำหมอน และที่นอน เพราะเชื่อว่าสามารถปกปักรักษาตอนนอนหลับ  รวมทั้งชุมชนโนนเสลาเป็นชุมชนโบราณ ที่มีประเพณีอุปสมบทหมู่มาช้านาน ปัจจุบันจะรู้จักกันในนามหมู่บ้านแห่นาคโหด  เรื่องเล่าในชุมชนจึงถูกพัฒนาเป็นลายผ้าขิด ลายแห่นาคโนนเสลา ซึ่งจะมีนาคทั้งคู่นาค และนาคเดี่ยวบนคานหามนาค เพราะจำนวนคนบวชในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน บางปี ๑๕ นาค บางปี ๙ นาค  บนแคร่จะมีพานพุ่ม มีร่ม ถือเป็นเครื่องประกอบในเครื่องอัฐบริขาร ปัจจุบันการทอผ้าขิดสามารถปรับใช้ได้หลากหลายมากขึ้น ใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า ตกแต่งบ้านเรือน ของใช้ของที่ระลึกต่างๆ 

การทำผ้าขิดขั้นตอนเบื้องต้น

เริ่มจากการทำเครือหูกหรือเส้นยืน โดยสืบหรือต่อเส้นเข้ากับขนาดความกว้างฟืม หลังจากนั้นก็เก็บเขาฟืม และเก็บลายขิด เมื่อได้ลายขิดแล้ว ก็ต้องเก็บเขาลายขิด อีกครั้งและลองทอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสวยงามของลายขิดที่เก็บไว้

การทอผ้าขิด

ผ้าขิดผืนหนึ่ง จะมี๓เส้น คือเส้นยืน ที่เป็นตัวกำหนดความกว้างของแต่ละลายซึ่งปัจจุบันใช้เส้นยืนฝ้ายจากโรงงานตีเกลียวเคลือบ และเส้นทอ คือเส้นสีหลัก ใช้ฝ้ายเข็น ทั้งเข็นมือแบบดั้งเดิมและเครื่องมือในการเข็นแบบพัฒนาให้ใช้สะดวก(ใช้คนควบคุมต่อชิ้นเครื่องมือชุดปั่น) มีฝ้ายขาว ที่ต้องนำไปย้อมสีจากธรรมชาติ เปลือกไม้ ใบไม้ ครั่ง  ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติอื่นๆ ย้อมเองในชุมชนโนนเสลา และมีทอด้วย ฝ้ายสีน้ำตาลอ่อนTF๓  ฝ้ายสีน้ำตาลเข้ม/กรัก TF๖ ฝ้ายสีเขียวธรรมชาติTF๘๖-๕ ในส่วนไหม ใช้เส้นไหมบ้าน จากสมาชิกสหกรณ์ทุ่งซำเสี้ยว และบ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน ส่วนเส้นขัดหรือเส้นล่วง เพื่อทอขัดลายขิดให้อยู่และมีหน้าที่ขับลายขิดให้ชัด(หากเลือกสีเหมาะกัน)มากขึ้น ใช้ทั้งเส้นฝ้ายเข็นเส้นเล็กๆ เส้นฝ้ายดิบโรงงานCotton๑๐/๑  และใช้ไหมที่ล้างกาวแล้วหรือย้อมสีอ่อนๆ โดยสัดส่วนที่ใช้ เส้นยืน+เส้นขัดและเส้นสีหลัก จะตกราวๆ ๒๕-๓๐/๗๐ % โดย น้ำหนัก สำหรับฝ้าย ส่วนไหม จะแยกเส้นยืนและเส้นสีหลัก+เส้นขัด จะตกราวๆ๑๐/๙๐ % โดยน้ำหนัก

การทอขิดหนึ่งผืน ประกอบด้วย

๑.ชายครุย เดิมทำไว้มัดกันรุ่นมักจะสั้นๆและต่อมามีการฝั่นเกลียว

๒.ช่อ,เชิง,หรือตีนขิด จะเป็นแนวตั้งเข้าหาขิด มีหลายแบบแล้วแต่ละท้องถิ่น

๓.หัวขิด ตั้งเดิมมักจะเป็นคนละลายกับผ้าขิด เพราะสมัยโบราณจำทำเอาไว้เย็บเป็นที่นอนจึงทำหัวไว้ให้รู้ทางขิด

๔.ท้องขิด หรือลายขิด  ส่วนมากนิยมทอประกบกันให้ได้ลายที่สวยงามเป็นดอกหรือลายที่ชัดเจน โดยการทอขิด กรณีขิดมีไม้ลาย ๕๑  ไม้ลาย การทอจะเริ่มทอไม่ ๑-๒-๓-ฯลฯ ๔๙-๕๑และ๕๑-๕๐-๔๙ วนซ้ำกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวที่กำหนด และอาจมีสั้นหรือยาวกว่าปกติราว ๔-๙ ซม.เพราะจะต้องให้ลงลายเหมือนกันกับตอนขึ้นต้น

การย้อมเส้นใยสีธรรมชาติ

หลักการง่ายๆ ทุบ/สับ ต้ม กรอง ย้อม ต้ม เติมสารช่วยย้อม เกลือแกง มอแดนส์(mordant) เมื่อได้เส้น  สีหลักแล้ว สามารถเอาไปเปลี่ยนสีอื่นๆโดยการแช่สารส้ม ลงด่างปูน หมักโคลน หรือน้ำสนิมเหล็ก จะทำให้ได้เฉดสีหลากหลายมากขึ้น

เพราะจะต้องให้ลงลายเหมือนกันกับตอนขึ้นต้น

 

 

 

1,651 views

0

แบ่งปัน