เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ซื้อดินสอที่ถนนดินสอ

ซื้อดินสอที่ถนนดินสอ

19 สิงหาคม 2560

ชื่นชอบ 2

886 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน
หากใครเคยไปแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คงจะเคยเห็นถนนสายหนึ่งที่ชื่อว่า “ถนนดินสอ” ถนนสายนี้มีความยาว 850 เมตร ตั้งแต่แยกเสาชิงช้าจนถึงแยกสะพานวันชาติ ซึ่งคนสมัยก่อนเรียกกันว่า ตรอกดินสอ หรือ ถนนบ้านดินสอ ปรากฏเอกสารเกี่ยวกับถนนดินสอขึ้นในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือกราบบังคมทูลของพระยาเทเวศร์ฯ ความว่า “ด้วยทรงพระการุณาโปรดเกล้าให้กรมศุขาภิบาลกะตัดถนนตรอกดินสอ ไปออกริมวัดรังสีสุธาวาส (วัดนี้ได้ยุบกับวัดบวรนิเวศในปัจจุบัน) กำหนดจะปักเขตรถนนให้แล้วในวันที่ ๑ กันยายน ให้ราษฎรจัดรื้อเย่าเรือนเสียให้แล้ว แลกำหนดจะได้ลงมือทำถนนแลสะพานในวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน” (พ.ศ. 2441)  


แต่ก็ยังคงความสงสัยว่าทำไมจึงเรียกว่า ถนนดินสอ ดินสอที่เขียนหนังสือหรือดินสอพองทาตัว ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำว่าดินสอกันก่อน ในหนังสือ ฟื้นความหลังของ เสถียรโกเศศ ได้ให้คำแปลของดินสอ แปลว่าดินขาว คำว่า สอ เป็นคำเขมรที่ภาษไทยใช้มาช้านาน ใช้เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ขาว คำไทยจึงนิยมใช้คำว่า สอ ตามหลังคำอื่น เช่น ดินสอ หรือ ปูนสอ และในหนังสือเล่มนี้ยังได้กว่าอีกว่า “ส่วนดินสอนั้น อาจซื้อได้จากร้านที่เขามีกองไว้ขาย แต่เท่าที่นึกได้ ดูจะมีร้านขายดินสอชนิดนี้น้อยแห่งเต็มที ถ้าต้องการซื้อได้เสมอก็ต้องไปซื้อที่ตำบลเสาชิงช้าในเมือง ตอนด้านตะวันตก ตรงข้ามกับเทวาลัย ซึ่งเรียกว่า โบสถ์พราหมณ์ มีร้านขายดินสอที่กล่าวนี้อยู่หลายร้าน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าถนนดินสอ คงตั้งตามชื่อ จากร้านขายดินสอแถวนั้นเป็นแน่” 


หรืออาจจะเป็นดินสอพองทาตัว จากวิทยานิพนธ์ของวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ ได้กล่าวถึงบ้านต่างๆที่อยู่รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมถึง บ้านดินสอพอง ที่อยู่บริเวณโบสถ์พราหมณ์ แต่จากการที่ได้คุยกับคุณลุงท่านหนึ่งที่เกิดที่ถนนดินสอและเปิดร้านซ่อนเครื่องปั้มน้ำแถวถนนดินสอมาหลายชั้วอายุคน เล่าให้ฟังถึงบ้านเรือนแถวนี้สมัยก่อนมีอาชีพทำดินสอที่ใช้เขียนหนังสืออยู่ตรงบริเวณตรอกตึกดินเลยร้านมนต์นมสดไปหน่อย นอกจากนี้ในบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งของซ่องโสเภณีอันเลื่องชื่อที่คนสมัยก่อนรู้จักกันในนาม 28ซ่อง ผู้หญิงบริการหลังโบสถ์พราหมณ์  ปัจจุบันถนนดินสอไม่หลงเหลือหลักฐานอะไรให้เห็น กลับกลายสภาพเป็นถนนที่มีร้านอาหารและขนมอร่อยเกิดขึ้นมาแทน
อ้างอิงจากหนังสือ ย่านเก่าในกรุงเทพ

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2560

2

แบ่งปัน
สร้างโดย