เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   What is not visible is not invisible… สัมผัสงานศิลป์ร่วมสมัยด้วยประสาทสัมผัสและด้วยปัญญา

What is not visible is not invisible… สัมผัสงานศิลป์ร่วมสมัยด้วยประสาทสัมผัสและด้วยปัญญา

19 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 9

852 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
นิทรรศการ What is not visible is not invisible นี้ เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Platform* และ the 23 FRACs** โดยถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ National Museum of Singapore ประเทศสิงคโปร์ และครั้งล่าสุดมีการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับ SongEun Art and Cultural Foundation ที่ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยที่ได้มีโอกาสได้เข้าชมผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถูกจัดแสดงขึ้นที่  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือของทางหอศิลป์ฯและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ภายใต้ชื่อ นิทรรศการ What is not visible is not invisible: Selection from the 23 French Regional Collections of Contemporary Art (FRAC)

.....ชื่อของนิทรรศการได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปะชื่อเดียวกันของศิลปินชาวฝรั่งเศส จูเลียง ดีครี, What is visible is not invisible, 2551 สมบัติของ FRAC Lorraine.....

*FRAC งานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส (French Regional Collections of Contemporary Art) มีจุดประสงค์เพื่อให้แคว้นฝรั่งเศสทั้ง 20 แคว้นได้นำเสนอผลงานศิลปะของตนเอง ปัจจุบัน FRAC ได้รวบรวมผลงานศิลปะเป็นจำนวน 26,000 ชิ้น จากทั้งศิลปินฝรั่งเศสและนานาชาติทั้ง 5,400 คน

**Platform คือองค์กรในเครือ FRAC เป็นเครือข่ายระดับชาติที่รับหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงาน ทั้งหมด 23 ชิ้นโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสและนานาชาติจากคอลเล็คชั่น
งานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศสทั้งหมด 21 คน ซึ่งรวมถึงศิลปินชาวไทยชื่อเสียงโด่งดังสองท่านที่ออกแสดงงานร่วมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นั่นคืออภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และปรัชญา พิณทอง นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย จากการจัดกิจกรรมและการแสดงผลงานต่างๆ ของคอลเล็คชั่นงานศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคของฝรั่งเศส
โดยงานแสดงส่วนใหญ่จะเชื้อเชิญให้ผู้ชมเปิดมุมมองด้านใหม่ๆ ทั้งที่จับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสและด้วยปัญญา ในขณะเดียวกันผลงานศิลปะก็ชักจูงให้เราได้สัมผัสและสำรวจความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรม อินทรียวัตถุ และความเป็นแบบแผน ที่ไร้รูปลักษณ์อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ นิทรรศการในครั้งนี้จะดำเนินไปได้ก็ด้วยร่างกายและจิตใจของคุณ ที่ทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้พิเศษและแตกต่างออกไปจากการเข้าชมนิทรรศการอื่นๆ


นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ชั้น 3-4 และห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 533

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2560

0

แบ่งปัน
สร้างโดย