เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   นิทรรศการ : “ แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

นิทรรศการ : “ แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

26 มิถุนายน 2560

ชื่นชอบ 4

1,058 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ  ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เพื่อให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพอันเกิดจากความรักและความเพียรของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

การนำเสนอของนิทรรศการนั้นน่าสนใจมาก เป็นการสะท้อนเรื่องราวของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านดวงแสตมป์ ทั้งหมด 79 ชุด 353 แบบ แสตมป์แต่ละดวงถูกนำมาเรียงร้อยเชื่อมโยงเข้ากับตัวเลข  ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นปีที่มีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และทรงมีปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ...ภายในนิทรรศการจะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก  โซนที่หนึ่ง “5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย” โซนนี้จะจัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปฐมบรมราชโองการ “...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม...” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ในโซนนี้ทางผู้จัดได้นำแสตมป์ที่บันทึกเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญของคนไทย ที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงไว้อย่างสมพระเกียรติโซนที่สอง “2 พระองค์ คู่พระบารมี” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส โดยจัดแกลอรี่ภาพแสตมป์ของทั้ง 2 พระองค์ รวมถึงแสดงวิดีโอ ที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กันเสมอมาทำให้ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าต่างมีรอยยิ้มทุกครั้งที่เห็นภาพของทั้งสองพระองค์เคียงคู่พระบารมี เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่กันโซนที่สาม “4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร” สะท้อนให้เห็นว่า “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทยที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง” นำเสนอเรื่องราวของพระองค์ตั้งแต่การเสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศครั้งแรก โดยการนำเสนอภาพที่ทั้ง 2 พระองค์ประทับบนรถไฟพระที่นั่งสัญลักษณ์ของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย  นำมาซึ่งทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกท้องถิ่น เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์
โซนที่สี่  “9 ทำ เพื่อพสกนิกร”  นำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการสำคัญ 9 โครงการ โดยนำเสนอภาพแสตมป์ในรูปแบบอะนิเมชั่น พูดถึงโครงการที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนไทย
โซนที่ห้า “3 คำสอน ศาสตร์พระราชา” จัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักคำสอนของศาสตร์พระราชา” นำเสนอเนื้อหาแนวพระราชดำริ ที่เป็นบทสรุปของนิทรรศการ   ตาม 3 คำสอนของ “พ่อ” คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ “ตามรอยพ่อ”

ยิ่งไปกว่านั้นแล้วผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว พร้อมร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะได้รับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร รัชกาลที่ 9 เป็นของที่ระลึกสำหรับงานนี้เท่านั้น


นิทรรศการมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2560  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)
เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 19.00 น. 
ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ THP Contact Center 1545 

วันที่สร้าง : 16 กันยายน 2560

0

แบ่งปัน
สร้างโดย