เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ลูกปัดสุริยเทพ จังหวัดกระบี่

ลูกปัดสุริยเทพ จังหวัดกระบี่

23 มิถุนายน 2560

ชื่นชอบ 5

1,728 ผู้เข้าชม

5

แบ่งปัน
พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน แหล่งโบราณคดีที่จัดแสดงเรื่องราวของลูกปัด โดยลูกปัดโบราณมีอายุกว่า 14,000 ปีมาแล้ว และจังหวัดกระบี่ได้มีการขุดค้นพบลูกปัดโบราณบริเวณ ควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม  เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเมื่อมีการค้นพบลูกปัดแก้วสีต่าง ๆ บนเนินดินบริเวณนี้ สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเพราะเห็นว่าไม่มีค่าอะไร หรือเห็นว่าเป็นของโบราณเกรงจะเกิดอาเพทตามความเชื่อและเรียกบริเวณนี้ว่า ควนลูกปัด ส่วนชื่อ"คลองท่อม" เป็นชื่อหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ตั้งขึ้นตามชื่อ"ลำคลอง" ที่ไหลผ่าน คำว่า "ท่อม" มีผู้ให้ความเห็นดังนี้
"ท่อม" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง สมัยก่อนขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณลำคลอง
"ท่อม" เลือนมาจากคำว่า "ทุ่ม" ซึ่งแปลว่า ทอดทิ้ง ละร้างไป สันนิษฐานว่าชุมชนแห่งนี้ถูกละทิ้งไปเพราะสาเหตุหลายประการ เช่น ถูกข้าศึกรุกราน หรือละทิ้งไปเพราะเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง
ซึ่งลูกปัดที่ขึ้นชื่อของของจังหวัดกระบี่ก็หนีไม่พ้นจากลูกปัดสุริยะเทพ บ้างเรียกว่าลูกปัดหน้าคนหรือลูกปัดหน้าอินเดียแดง ลูกปัดรูปลักษณะสุริยเทพ (พระอาทิตย์) มีความเชื่อกันว่าสร้างก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นทุกคนนับถือพระอาทิตย์และพระจันทร์ ว่า เป็นผู้ดลบันดาลให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม มั่งมีศรีสุข หรือทุกข์ทรมาน 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://kumpanat35.wordpress.com และ http://www.moe.go.th

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2560

5

แบ่งปัน