เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ภาพความทรงจำ “เมืองพะเยา”

ภาพความทรงจำ “เมืองพะเยา”

15 มิถุนายน 2560

ชื่นชอบ 117

7,000 ผู้เข้าชม

176

แบ่งปัน
     ผู้คนจำนวนหนึ่งหรืออาจจำนวนมาก  หากได้ระลึกนึกถึง “เมืองพะเยา”  ในภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน บางท่านระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  คู่บ้านคู่เมืองพะเยา  เช่น  พระเจ้าตนหลวง วัดจอมทอง พระศิลาวัดติโลกอารามใจกลางกว๊านพะเยา  เป็นต้น  ภาพที่บ่งบอกได้ถึง “เมืองพะเยา” เมืองเล็กๆ หากแต่มากด้วยแห่งศรัทธาแห่งพุทธศาสนา        ภาพวิถีชีวิตเฉกเช่นกัน  ภาพในสายตาของผู้คนที่ประสบจนชินตา คือภาพชาวนา ชาวประมง ที่ผูกพันชีวิตกับกว๊านพะเยา บ่งบอกถึง รากเหง้าความเกี่ยวพันที่ไม่อาจตัดขาดแยกจากกันได้ระหว่าง “น้ำกับชีวิต”      ภาพวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย  รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เพียงได้ระลึกและจดจำได้ตลอดไป  งดงามในสายตาผู้คนและไม่อาจประสบพบได้  ณ ที่แห่งใดอื่นอีก คือภาพแห่งความภาคภูมิใจของคน “เมืองพะเยา” เสมอมา ทั้งพิธีเวียนเทียนหนึ่งเดียวในโลก  ณ วัดติโลกอารามใจกลางกว๊านพะเยา  ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นต้น     ภาพผู้คน ไม่ว่าจะมองมุมไหน  “เมืองพะเยา”  ยังคงเป็นเมืองที่อบอุ่น  มีศิลปิน  คงคนดี มีอยู่เสมอ     แม้ว่าบางห้วงเวลา “เมืองพะเยา” อาจต้องประสบกับภัยธรรมชาติ  เช่น ภาวะแล้ง หรือน้ำท่วม แต่ “เมืองพะเยา”  ไม่เคยเกิดภาวะแล้งน้ำใจของผู้คน   ดังนั้น “เมืองพะเยา”  ยังคงเป็นภาพเมืองที่น่าอยู่ตลอดกาล เนื้อหาและภาพถ่ายโดย ว่าที่ร้อยตรี ยศ สักลอ

วันที่สร้าง : 19 มิถุนายน 2560

176

แบ่งปัน
สร้างโดย
ป้าย
กระทู้ยอดนิยม