เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   สงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้า อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

สงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้า อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

15 มิถุนายน 2560

ชื่นชอบ 17

3,829 ผู้เข้าชม

14

แบ่งปัน
     ชุมชนไทลื้อท่าฟ้า จัดงานประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อทุกวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี  ณ วัดท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ โดยเริ่มจากชุมชนดำเนินการเองจากงานเล็กๆที่ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จนปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ โดยในปี ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ๘๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ๕๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ๘,๐๐๐ บาท รวม ๒๓๘,๐๐๐ บาท 

     โดยมีกิจกรรมทั้งวัน เช่น การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระสิบสองปันนามหาลาภ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่นำมาจากสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน การรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุในตำบลสระโดยมีทั้งชาวไทลื้อ ไทยพื้นเมืองและชนเผ่าเมี่ยน กิจกรรมสาธิต เช่น การทอผ้า การทำขนมปาด ขนมดอกซ้อ การแกะสลักไม้ การตัดตุง การทำอาหารไทลื้อ มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ๙ ขบวน คือ ขบวนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ขบวนพระสิบสองปันนามหาลาภ ขบวนไม้ค้ำสะหลี ขบวนกลองสะบัดชัย ขบวนการละเล่นของเด็ก ขบวนบายศรี ขบวนแห่ลูกแก้ว ขบวนหอผ้าและขบวนตุง มีกาดคนลื้อที่สามารถเดินซื้ออาหารและสินค้าไทลื้อ นั่งทานอาหารขันโตกชมกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานไทลื้อ การแสดงและการละเล่นของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยประชาชนและผู้ร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดไทลื้อเข้ากับบรรยากาศของงานสงกรานต์วิถีไทย
     มีการตานตุงหรือการถวายตุง ใช้วิธีการเชิญตุงยาว ๒๐ วา ขึ้นสู่ยอดเสาไม้บริเวณหน้าวิหาร
เป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้เกาะชายตุงขึ้นสวรรค์   
     งานประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้า อ.เชียงม่วน จ.พะเยา  จึงเป็นประเพณีสงกรานต์ที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสงกรานต์วิถีไทย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทลื้อผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งมีทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ซึ่งที่เมืองเชียงรุ้งหรือสิบสองปันนาวัฒนธรรมเหล่านี้ได้เลือนหายไปพร้อมกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมกับการพัฒนาเมือง แต่ชุมชนไทลื้อท่าฟ้ายังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ และในวัดท่าฟ้าใต้ยังมีวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เป็นสถาปัตยกรรมไทลื้อที่สวยงามซึ่งในประเทศไทยเหลือเพียงไม่กี่แห่ง หากอยากสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทลื้อสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ที่ชุมชนไทลื้อท่าฟ้า ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเนื้อหาและภาพถ่ายโดย นายณัฐวุฒิ ยามเย็น

วันที่สร้าง : 20 เมษายน 2561

14

แบ่งปัน
สร้างโดย
ป้าย
กระทู้ยอดนิยม