เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   "คีรีวง" ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ

"คีรีวง" ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ

23 กุมภาพันธ์ 2560

ชื่นชอบ 5

1,379 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

"คีรีวง" หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย
หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่ 1 อยู่บริเวณที่ราบระหว่าง หุบเขาหลวง 
เรียกว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นต้นน้ำและเป็นแหล่งพันธุ์ไม้นานาชนิด 

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง "หมู่บ้านซึ่งอยู่ในวงล้อมของภูเขา" 
ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบ สังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม 
เรียกว่า “สวนสมรม”เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ 
ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards)ประจำปี 2541 
ประเภทเมืองและชุมชน

จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
การพักแบบโฮมสเตย์ ลองชิมอาหารพื้นเมือง และถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้ลิ้มลองผลไม้หลากหลายชนิด 
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือ การปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชมวิวทิวทัศน์ และสูดอากาศบริสุทธิ์  การมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวง นอกจากจะได้มาท่องเที่ยวในที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
และสวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ไปพร้อมๆกับการได้ลองใช้ชีวิต
การกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย

( อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ kiriwonggroup.com )

วันที่สร้าง : 12 มิถุนายน 2560

2

แบ่งปัน
สร้างโดย