webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   'กริซ' ในอาเซียน Kris in ASEAN

'กริซ' ในอาเซียน Kris in ASEAN

25 March 2017

like 2

99 views

share

“กริช” อาวุธมีดสั้นและเครื่องประดับกายอันเป็นเอกลักษณ์และถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนที่พบใน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์(เกาะโมโร) รวมถึงทางภาคใต้ของประเทศไทย เชื่อกันว่ากริชได้เริ่มใช้ในเกาะชวาก่อนแพร่กระจายความนิยมไปยังที่อื่นๆในภูมิภาค กริชในแต่ละที่จะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับฝีมือช่างและรสนิยม โดยส่วนใหญ่มักทำเป็นหยักเหมือนลูกคลื่นและนิยมทำเป็นเลขคี่ หรืออาจพบเป็นลักษณะของกริชแบบตรง เช่นในภาคใต้ของไทย และในฐานะเครื่องแสดงฐานะและเครื่องประดับ (เช่น ในภาพราชทูตสยามสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เห็นได้ว่าเหล่าคณะทูตที่ไปเยือนฝรั่งเศสมีการเหน็บหรือประดับกริชด้วย) การเหน็บกริชในแต่ละพื้นที่ยังมีความแตกต่างกัน เช่นชาวชวาเหน็บกริชไว้ด้านหลัง ขณะที่ทางสุมาตรา คาบสมุตรมาลายู สุลาเวสี นิยมเหน็บกริชไว้ด้านข้างซ้ายหรือด้านหน้า
นอกจากนั้นกริชยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มากมายที่สื่อเกี่ยวกับความเป็นรัฐ ชาติและการเมือง จึงถูกประดับและเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ เช่น ตราแผ่นดินสยาม ตรารัฐลังงอร์ (Selangor) ตรารัฐตรงกานู (Terengganu) ตราจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก (West Kalimantan) ตราพรรคUMNOในมาเลเซีย รวมถึงตราของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front)


อ้างอิง: 
http://www.unesco.org/culture/ich/…/RL/indonesian-kris-00112
http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=24972.0
http://ich.culture.go.th/…/traditional-craf…/241-craft/177--

Update Date :

created by
hot hit

บาตรบุ ที่บ้านบาตร แถวบ้านนายศร ศิลปบรรเลง

เสียง โป๊กๆๆ เป๊กๆๆ ดังออกมาจากชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หรือคนทั่วไปเรียกว่า “บ้านบาตร” ชุมชนเก่าแก่แถว...

Tanat

0

เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก

     พิธีเวียนเทียนกลางน้ำเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพะเยา จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาป...

FOTOBIKER

0

กุศโลบายในสัญลักษณ์มงคล ๘ ประการ

สิ่งที่เห็นเด่นชัดเมื่อเราเข้าไปในดินแดนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและวัชรยาน อย่างทิเบต เนปาล ภูฏาน สิกขิม  คือไปที่ไ...

teeraparb lohitkul

0

วันมิวเซียมสากล 2017 “Saying the unspeakable in museums”

เดือนพฤษภาคม นอกจากจะมีวันสำคัญของชาวแรงงาน คือวันแรงงานสากล (International Workers’ Day/Labour Day/May Day) ในวัน...

Nithinand

0

ถ้ามีประวัติศาสตร์ ‘สุรา’ ในพิพิธภัณฑ์ ก็คงจะไม่มีกฎหมายห้ามขายสุราในวันพระใหญ่

กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ทั้งหลาย เพิ่งจะประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2552 ในรัฐบาลขอ...

Siripoj

14

เตาเวียงบัว พิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณ

     เมืองโบราณเวียงบัว  เป็นแหล่งโบราณคดี ค้นพบเตาเผาโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า ๗๐๐ ปี ซึ่งเป็นเตาเผาโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในล...

FOTOBIKER

0