webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   'กริซ' ในอาเซียน Kris in ASEAN

'กริซ' ในอาเซียน Kris in ASEAN

25 March 2017

like 2

86 views

share

“กริช” อาวุธมีดสั้นและเครื่องประดับกายอันเป็นเอกลักษณ์และถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนที่พบใน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์(เกาะโมโร) รวมถึงทางภาคใต้ของประเทศไทย เชื่อกันว่ากริชได้เริ่มใช้ในเกาะชวาก่อนแพร่กระจายความนิยมไปยังที่อื่นๆในภูมิภาค กริชในแต่ละที่จะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับฝีมือช่างและรสนิยม โดยส่วนใหญ่มักทำเป็นหยักเหมือนลูกคลื่นและนิยมทำเป็นเลขคี่ หรืออาจพบเป็นลักษณะของกริชแบบตรง เช่นในภาคใต้ของไทย และในฐานะเครื่องแสดงฐานะและเครื่องประดับ (เช่น ในภาพราชทูตสยามสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เห็นได้ว่าเหล่าคณะทูตที่ไปเยือนฝรั่งเศสมีการเหน็บหรือประดับกริชด้วย) การเหน็บกริชในแต่ละพื้นที่ยังมีความแตกต่างกัน เช่นชาวชวาเหน็บกริชไว้ด้านหลัง ขณะที่ทางสุมาตรา คาบสมุตรมาลายู สุลาเวสี นิยมเหน็บกริชไว้ด้านข้างซ้ายหรือด้านหน้า
นอกจากนั้นกริชยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มากมายที่สื่อเกี่ยวกับความเป็นรัฐ ชาติและการเมือง จึงถูกประดับและเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ เช่น ตราแผ่นดินสยาม ตรารัฐลังงอร์ (Selangor) ตรารัฐตรงกานู (Terengganu) ตราจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก (West Kalimantan) ตราพรรคUMNOในมาเลเซีย รวมถึงตราของแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front)


อ้างอิง: 
http://www.unesco.org/culture/ich/…/RL/indonesian-kris-00112
http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=24972.0
http://ich.culture.go.th/…/traditional-craf…/241-craft/177--

Update Date :

created by
hot hit

ผาธรรมนิมิต อุทยานพุทธศิลป์บนหน้าผา

     วัดห้วยผาเกี๋ยงหรือวัดผาธรรมนิมิตเดิมมีชื่อว่า สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต เริ่มก่อ...

FOTOBIKER

0

สุขกับธรรมชาติ ณ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด คือแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นป่าต้นน้ำที่มีลำน้ำใส่สะอาดแ...

EnJoY Life

0

เปิดคัมภีร์ศิลปศาสตร์ ไขปริศนาประติมากรรมฮินดู–พุทธ

“ไหนล่ะ พระพุทธรูปประจำวันเกิดฉัน ที่ว่าปางรำพึงน่ะ องค์ไหน” “ทำอย่างนี้ได้ไง ปั้นรูปผู้หญิงเปลือยกายสวมกอดพระพุทธเจ้า ...

teeraparb lohitkul

0

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่รัฐแคลิฟอร์เนีย คงพลาดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ ตั้งอยู่ในเมืองมอนเท...

tthananid

0

ไม่มี ‘คณะราษฎร’ ในพิพิธภัณฑ์ภายใต้กำกับของรัฐไทย?

หลังจากที่สยามและฝรั่งเศสทำสัญญาระหว่างประเทศที่ชื่อว่า ‘หนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม กับเปรสสิ...

Siripoj

1

กรณีวัดเสียวสวาท เมื่อความฉลาดกลายเป็นความใคร่

ปลายปี ๒๕๕๙ มีข่าว “ทีเล่น” แต่ “เป็นจริง” ที่น่าสนใจข่าวหนึ่ง กรณีเจ้าอาวาสวัดเสียวสวาท ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัด...

teeraparb lohitkul

0

สัมผัสประสบการณ์ Road Trip ที่ “หุบเขาแห่งความตาย” Death Valley แห่งอเมริกา

Death Valley หรือ “หุบเขาแห่งความตาย” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา กินพื้นที่ทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย และ ...

tthananid

0

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

     หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ เอกส...

FOTOBIKER

0