promotions

  1. Home
  2.    >   All Promotion
  3.    >   เข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

free

เข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

01 May 2017 - 31 Mar 2020 09:00 - 16:00

743 views

9

แบ่งปัน

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 


เปิดเข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์


เวลา 09.00-16.00 น.


จะมาคนเดียว มาคู่ หรือมาเป็นหมู่คณะ ชมฟรีทุกคนทุกวัย


**กรณีเป็นหมู่คณะ กรุณาโทรแจ้ง 089-8661386 คุณเอมอร ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์***

Created Date : 22 May 2017

9

แบ่งปัน

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 097-1800654 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359