museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เป็นสถานศึกษา สังกัด สนง.กศน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และแระชาชนทั่วไป    การให้บริการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ปร
พิพิธภัณฑ์สิรินธร เดิมเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ในปี พ.ศ.2537 พบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบัน โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา คณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้เริ่มทำการขุดค้นอย่างเ
ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center) เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทยและยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่งเป็นเขตหวงห
หม่อมดาวหรือหม่อมหลวงปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา เซเลบริตี้นักสะสมเครื่องกระเบื้องยุโรปโบราณเปิดคฤหาสน์ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์ชาโต้ เดอ ลา พอร์ซเลน” เพื่อให้นักศึกษาและผู้ต้องการข้อมูลเรื่องเครื่องกระเบื้องโบราณเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย   บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ในซอยมัยลาภ ย่านรามอินทรา
พิพิธภัณฑ์กับพระราชา “พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” จัดตั้งขึ้นและเปิดให้เข้าชมเป็นครังแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา โดยทรงพระกรุณาพระราชทานนามพิพิธภัณฑ์และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ