กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

28 February 2018

like 56

1,455 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ชื่อภาษาไทย "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง" ชื่อภาษาอังกฤษ "Lampang Science Centre for Education" อักษรย่อ "ศว.ลำปาง" มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

 

บทบาทหน้าที่
           1. จัดและบริการ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่

          2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดาราศาสตร์

          3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

          4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

          5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

  193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 

  โทรศัพท์ : 0-5423-0855 

  โทรสาร : 0-5423-0857 

  E-mail Address :   lampangsci@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/lpsci หรือพิมพ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

 

  ID Line :  lpsci

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

Visual Exhibition

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
Telephone : 0-5423-0855
Fax : 0-5423-0857
Website : http://lpsci.nfe.go.th
Email : lampangsci@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โทรศัพท์ 0-5423-0855 ต่อ 14

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

04 Apr 2018

15 March 2018
ศว.ลำปาง จัดค่าย Science Summer Camp. ให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 50 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (รับจำนวนจำกัด)

28 Mar 2018

29 Mar 2018

15 March 2018
ศว.ลำปาง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน. ด้านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง

02 Mar 2018

02 Mar 2020

02 March 2018
นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

12 Jan 2018

14 Jan 2018

09 January 2018
เทศกาลของเด็กกำลังจะมาแล้ว!!!!ศว.ลำปาง ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2560            

27 Dec 2017

05 Jan 2018

26 December 2017
พบกับนิทรรศการเคลื่อนที่ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561 ร่วมเล่นเกม และชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางได้เร็วๆนี้ 
pav

/

next