กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

06 October 2017

like 53

4,995 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2443 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จากพระจุฑาธุชราชฐานที่เกาะสีชัง มาปลูกสร้างใหม่และ ทรงพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งวิมานเมฆ” เนื่องจากในปี ร.ศ. 112 หรือ พ.ศ. 2436 ไทยเราเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริว่า เป็นการไม่ปลอดภัยที่จะเสด็จไปเกาะสีชัง

 พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และนับว่าเป็นอาคารไม้สัก ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบการก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ลักษณะ สถาปัตยกรรมขององค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนตัวอาคารเป็นรูปตัวอักษรตัว L ในภาษาอังกฤษ ตั้งฉากกัน 2 ปีก แต่ละปีกยาว 60 เมตร บริเวณหน้าจั่ว เชิงชาย และระเบียง ประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายขนมปังขิง พระที่นั่งวิมาน เมฆนั้นสูงจากพื้นดินถึงหลังคายอดโดมแปดเหลี่ยม 25 เมตร มีห้องใหญ่ทั้งหมดประมาณ 31 ห้อง และปัจจุบันเปิดให้เข้า ชมทั้ง 31 ห้อง ห้องต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 หมู่สี คือ สีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช แต่ละหมู่สีเจ้านายหรือพระบรม วงศานุวงศ์ฝ่ายในประทับเป็นส่วนๆ ไป


ส่วนบริเวณโดม 8 เหลี่ยม ทางทิศตะวันตกเป็นที่ประทับ ส่วนพระองค์ในล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในคราวพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 โดยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงสำรวจและพบว่า องค์พระที่นั่งยังอยู่ในสภาพดีและมีศิลป วัตถุบางชิ้นเก็บอยู่ พระองค์ท่านจึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อซ่อมแซม และเปิดเป็นครั้งแรกในวโรกาสดังกล่าว และมาเปิดเป็นการถาวร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พระที่นั่งวิมานเมฆ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : 02-628-6300 ต่อ 5120-5121
Website : http://www.vimanmek.com/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันเวลา 9.30-16.30 น. เปิดขายบัตรจนถึงเวลา 15.15 น.
มีการแสดงนาฏศิลป์วันละ 2 รอบ เวลา 10.30 - 14.00 น.

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 75 บาท

เด็ก นิสิต นักศึกษา และพระสงฆ์ 20 บาท

การเดินทาง

จุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เส้นทางถนนราชวิถี

รถยนต์ส่วนตัว / รถโดยสารประจำทาง สาย 18 , 28 ,108  ปอ 515 , 539 ,542  : ผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎ ,แยกตึกชัย, สวนจิตรลดา,  สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) , สี่แยกอู่ทองใน ขับรถตรงไป อีกประมาณ 200 เมตร ถึงประตูทางเข้าพระที่นั่งวิมานเมฆ ด้านถนนราชวิถี(ประตูอยู่ทางด้านซ้ายมือ)

จุดเริ่มต้นจากสนามหลวง /พระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) 

รถยนต์ส่วนตัว / รถโดยสารประจำทาง สาย 70 :  ผ่านวัดพระแก้ว, ศาลหลักเมือง, ซ้ายถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง  ถนนราชดำเนินนอก  ผ่านลานพระบรมรูปทรงม้า  ไปตามถนนอู่ทองใน ผ่านพระที่นั่งอนันตสมาคม ,สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน)  อีกประมาณ 300 เมตร ถึงพระที่นั่งอภิเศกดุสิต (ประตูทางเข้าพระที่นั่งวิมานเมฆ ด้านถนนอู่ทองใน ประตูอยู่ทางด้านซ้ายมือ)

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

8

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง