กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

30 July 2018

like 297

1,741 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ ตั้งอยู่ภายในกรมสรรพาวุธทหารบก  เดิมจัดแสดงที่ชั้นบนของอาคาร ต่อมาเพราะอาวุธบางชิ้นมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก พื้นไม้อย่างชั้นบนอาจไม่แข็งแรงพอที่รับน้ำหนัก จึงย้ายอาวุธมาจัดแสดงบริเวณชั้นล่าง 

 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธรูปแบบต่างๆ แบ่งตามยุคสมัย เช่น  สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  สมัยสงครามเวียดนาม เป็นต้น

 

และแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น 

  • กลุ่มเครื่องยิงลูกระเบิดแบบต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับขนาดของปากลำกล้อง 
  • กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องจักรของกรมสรรพาวุธทหารบกในอดีต  เพราะเมื่อก่อนทางสรรพาวุธมีโรงหล่อ หลอม และรีด สามารถขึ้นรูปได้เอง
  • กลุ่มอาวุธวิจัยพัฒนา เป็นผลงานของกรมสรรพาวุธทหารบกที่ผ่านการวิจัยแล้ว มีทั้งที่ได้ประจำการ และไม่ได้ประจำการ อาทิ ปืน กระสุน และระเบิด 

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมสรรพาวุธทหารบก 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : 02-2431061-8 ต่อ 94792
Fax : 02-241-1299
Website : http://www.ordnancerta.com
Email : tata_asinus@yahoo.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการในเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 3, 65, 117 หรือ ปอ.97

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง