กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

30 July 2018

like 280

2,175 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.๒๕๔๓ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้เก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนกว่า ๑๖,๐๐๐ รายการ ที่อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมอบให้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและอบรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ทุกแง่มุม รวมทั้งเป็นคลังบรรณสารทางเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

การออกแบบและจัดแสดง

 

อาคารจัดแสดงถูกออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกประดิษฐ์ เลียนแบบการสร้างเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาของไทยที่มักสร้างบางส่วนอยู่ใต้ดิน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสำหรับการสร้างตัวอาคารจัดแสดงบางส่วนให้อยู่ใต้ดิน อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันหรืออาคารทางศาสนาประจำปี ๒๕๕๑ และเป็น ๑ ใน ๙ ของสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่นของไทย (ASA Green Awards) ประจำปี ๒๕๕๒

 

ภายในอาคาร จัดแสดงเรื่องพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย รวมทั้งประวัติเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสินค้าออกของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยหลักฐานที่ถูกค้นพบจากแหล่งเรืออับปางและแหล่งเตาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทย

 

การเก็บรวบรวม

 

การเก็บรวบรวมของพิพิธภัณฑสถานฯ จะเน้นเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็นหลัก ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย และเครื่องปั้นดินเผาที่สั่งนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม และเมียนมาร์ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาเขมรที่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาพนมดงเร็กในประเทศไทยและกลุ่มเตาพนมกุเลนในประเทศกัมพูชา พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้นตาก-อมก๋อยทางภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีจุดเด่นตรงที่เป็นแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไทยที่เป็นสินค้าออก

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

การจัดแสดงเน้นเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็นหลัก ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากกลุ่มเตาในประเทศไทย และเครื่องปั้นดินเผาที่สั่งนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ จุดเด่นของการจัดแสดงคือที่นี่เป็นแห่งแรกที่แสดงให้เห็นถึงลำดับเวลาของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไทยที่เป็นสินค้าออก

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ

  • รูปช้างศึกพร้อมคชบาทเคลือบสีเขียว กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 
  • ไหเคลือบสีเขียวอมสีเหลือง กลุ่มเตาพนมดงเร็ก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 
  • ตลับเคลือบสีเขียว กลุ่มเตาวังเหนือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 
  • รูปเทพพนมเคลือบสองสี กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Telephone : 0-2902-0299 ต่อ 2890
Fax : 0-2516-6115
Website : http://museum.bu.ac.th/history
Email : museum@bu.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

(ปิดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถตู้โดยสารประจำทาง สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) และสาย ต.118 (ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต-ม.ศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

 

  • รถประจำทาง ขสมก. สาย 29, 34, 39, 59, 95ก, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29 และ ปอ. 39

 

  • รถโดยสาร บขส. สายภาคเหนือและสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งพนักงานขับรถว่าขอลงที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องส่งจดหมายถึง ผอ.พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเข้าชม โดยสามารถส่งทางโทรสาร 0-2516-6115 หรืออีเมล museum@bu.ac.th

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

 

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

21 Jan 2017

18 Mar 2017

18 January 2017
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ภาพเหมือนร่วมสมัยของโบราณวัตถุ” (Contemporary Portraits of Ancient Objects) ซึ่งเป็นผลงานภาพถ่ายของ อีริค เซทเทอร์เควทส์ ช่างภาพชาวอเมริกัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการเชิดชูความงามของโบราณวัตถุผ่านภาพเหมือนของจิตรกรชาวจีน โดยสร้างสรรค์ภาพขาวดำที่มีกลิ่นอายของศิลปะการเขียนอักษรจีน ซึ่งมิได้เป็นเพียงภาพถ่ายของโบราณวัตถุ แต่จะนำผู้ชมร่วมค้นหาแนวคิดจากรูปทรงและสีสันทั้งในบริบทของศิลปะสมัยโบราณและศิลปะร่วมสมัย     นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 18 มีนาคม 2560 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 902 0299 ต่อ 2890 หรืออีเมล museum@bu.ac.th

10 Sep 2016

01 September 2016
Museum Thailand ภูมิใจเสนอ Highlight Activity ประจำเดือนกันยายน ชวนมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์และความงามของภาพถ่ายจากอดีตที่เคยหายสาปสูญ กำลังจะถูกชุบชีวิตให้เราได้สัมผัสกันอีกครั้ง!  กับกิจกรรม "Wet Plate Collodon Seminar : การชุบชีวิตศาสตร์เวทมนต์แห่งความงามของภาพถ่ายจากศตวรรษที่ 18 ที่หายสาปสูญไป" โดย คุณชาติฉกาจ ไวกวี ที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของการถ่ายภาพ ร่วมเสวนาพร้อมชมการสาธิตภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่หาชมได้ยาก ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิเศษเฉพาะแฟนๆ Museum Thailand เท่านั้น! สามารถลงทะเบียนกิจกรรมได้ฟรี โดยส่งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และอีเมลของท่านเข้ามาทางกล่องข้อความทางเพจ Museum Thailand : http://m.me/museumthailand จำกัดจำนวนเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น! (สามารถสำรองได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง/คน โดยต้องส่งข้อมูลของคุณและเพื่อนให้ครบถ้วน) แล้วคุณ...จะหลงรักการถ่ายภาพ ราวกับต้องมนต์! หมายเหตุ : สามารถสำรองได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง/คน โดยจะต้องส่งข้อมูลของคุณและเพื่อนให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าการสำรองที่นั่งประสบความสำเร็จ สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ส่งข้อมูลการสำรองที่นั่งครบถ้วนเท่านั้น เมื่อส่งสำรองที่นั่งแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับอีกครั้ง เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

03 Sep 2016

19 Nov 2016

26 August 2016
  นิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวของประวัติการถ่ายภาพของโลก เมื่อภาพถ่ายเข้ามาในเมืองไทย และประวัติของเกี่ยวกับการสะสมกล้องถ่ายภาพ รวมถึงการจัดแสดงกล้องฟิล์มที่หาชมได้ยากจากการสะสมของคุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ จำนวนหลายชิ้น     นิทรรศการเปิดให้เข้าชม ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

02 Apr 2016

06 Aug 2016

11 April 2016
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “หมาก ชา แลภาชนะ: วัฒนธรรมและวิถีผ่อนคลายแห่งเอเชีย” (Betel Chewing, Tea and Ceramics: Asia Cultures and Relaxations) ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 6 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ เพื่อนๆ คนไหนสนใจ อยากลองไปชมนิทรรศการ สอบถามได้เลยครับที่ โทร. 0-2902-0299 ต่อ 2890 หรืออีเมล museum@bu.ac.th
pav

/

next