กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

27 July 2018

like 290

1,808 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กรมแผนที่ทหาร มีหน้าที่ในการสำรวจทางพื้นดินและสำรวจทางอากาศ เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่พื้นดินภายในประเทศออกเผยแพร่ รวมทั้งให้การศึกษา ฝึกอบรมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำรวจทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ ตลอดจนดำเนินการสำรวจรังวัดวางโครงข่ายหมุดหลักฐานของประเทศ เพื่องานแผนที่และงานวิศวกรรม ได้แก่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยที่งานสำรวจเพื่อทำแผนที่เป็นงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องอยู่เสมอ เพราะลักษณะภูมิประเทศและเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามความเจริญของบ้านเมือง รายละเอียดในแผนที่สมัยต่างๆ จึงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและตัวเมืองได้เป็นอย่างดี

 

ดังนั้น แผนที่ทุกสมัยจึงต้องเก็บไว้เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตและใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ

ด้วยความสำคัญของพันธกิจ กรมแผนที่ทหาร จึงจัดทำพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดเก็บข้อมูลตามอาคารต่างๆ ในกรม ประกอบด้วย

1.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 1 มีตู้และชั้นวางสำหรับจัดเก็บแผนที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ แผนที่บางแผ่นมีขนาดใหญ่ จึงไม่มีการจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนเอกสารสิ่งพิมพ์สำคัญ

2.อาคารละออภูมิลักษณ์ ชั้น 4 เป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องมือทำแผนที่ ตั้งแต่เริ่มแรกเช่น กล้องดาราศาสตร์  เข็มทิศ  เครื่องมือรังวัดต่างๆ เป็นต้น สำหรับพื้นที่บางส่วนจัดเก็บแผนที่เก่า

 

3.อาคารวิภัติภูมิประเทศ ชั้นล่าง จัดเป็นห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร และยังเป็นที่จัดเก็บแผนที่ประวัติศาสตร์บางส่วนที่มีความเก่าแก่มากและมีขนาดใหญ่

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

กล้องเมอริเดียน ใช้รังวัดงานดาราศาสตร์

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02-223-2837
Fax : 02-223-2711
Website : http://www.rtsd.mi.th/sections/management/06gallery/home_gallery.htm

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 60, ปอ.508

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือราชการให้ชัดเจน โดยส่งถึง เจ้ากรมแผนที่ทหาร

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง