กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

02 September 2018

like 332

12,648 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จำนวน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน

 

หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน มีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นแหลางท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารฉายดาว - ประกอบด้วย ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร  ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล  และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริง ประกอบด้วยนิทรรศการทั้งหมด 14 โซน  อาทิ เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิก แสงและสเปกตรัม การทำงานของกล้องโทรทรรศน์ การเกิดเฟสดวงจันทร์ หลุมดวงจันทร์ การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แก๊ส น้ำหนักบนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ อุกกาบาต ฤดูกาลและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เป็นต้น 

 

อาคารหอดูดาว - ส่วนที่ 1 โดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย (Clamshell Dome) เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต เปิดออกได้ 180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ภายในติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร

ส่วนที่ระเบียงดาวภายใต้หลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยม ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาด 6-14 นิ้ว จำนวน 5 ตัว ใช้สำหรับการให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร จัดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ดาราศาสตร์รอบอาคาร ได้แก่ แบบจำลองเส้นทางการโคจรของดาวเคราะห์ ลานดูดาวที่รายล้อมด้วยภาพวาดดาราศาสตร์บนกำแพงที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สโตนเฮนจ์จำลอง และนาฬิกาแดด 

 

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

999 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
Telephone : 038-589396 , 084-0882264
Fax : 038-589396
Website : http://www.narit.or.th
Email : Naritcco@narit.or.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

ท้องฟ้าจำลอง อังคาร - ศุกร์ 11:00-12:00 และ 15:00-16:00 น.

ท้องฟ้าจำลอง เสาร์ -อาทิตย์ 10:00-11:00 และ 14:00-15:00 น.  

ทุกวันเสาร์ NARIT Public Night  ชมท้องฟ้าจำลองรอบ 17:00-18:00 น.  และกิจกรรมดูดาว 18:00-22:00 น.

ค่าเข้าชม

นิทรรศการดาราศาสตร์ - ไม่เก็บค่าเข้าชม
NARIT Public Night - ไม่เก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรม
ท้องฟ้าจำลอง - ผู้ใหญ่ 50 บาท  เด็ก 30 บาท

การเดินทาง

ดยทางรถยนต์ ท่านสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่) แยกเข้าทางหลวง 314 มาทางจังหวัดฉะเชิงเทรา แยกเข้าทางหลวง 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ถึงแยกบางคล้าให้มุ่งหน้ามาทางหลวง 3121 (ไปทางอำเภอแปลงยาว) แล้วเลี้ยวเข้าถนนวังเย็นหนองบือ จะมีป้ายบอกทางเข้าหอดูดาว

 

- ทางหลวงหมายเลข 331 (สัตหีบ-เขาหินซ้อน) มาถึงอำเภอแปลงยาวแล้วเลี้ยวเข้าถนนทางหลวง 3121 (ไปทางอำเภอบางคล้า) แล้วเลี้ยวเข้าถนนวังเย็นหนองบือ จะมีป้ายบอกทางเข้าหอดูดาว

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

34

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง