กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

27 July 2018

like 984

2,464 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย และมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งยังมีศูนย์รามาธิบดีศึกษา (RAMATHIBODI Study Education Centre) อีกด้วย 

https://www.facebook.com/rama.museum

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

วัตถุจัดแสดงที่น่าสนใจ

- เวชระเบียนเล่มแรกของเมืองไทย / ผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลรามาธิบดี
- การก่อกำเนิดน้ำตาลเกลือแร่รักษาโรคท้องร่วงครั้งแรกของโลก
- เปลขนย้ายผู้ป่วยช่วงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเมืองตุลาวิปโยค พ.ศ.2516-2519
- ที่มาของศาลเจ้าพ่อเขตรอุดมศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี
- ประวัติและผลงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งเก้าท่าน
  ฯลฯ

แผนที่

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone : 022010562
Fax : 023547268
Website : http://library.ra.mahidol.ac.th/ramaram/
Email : ramamuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันและเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
(ปิดทำการ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากต้องการเข้าเยี่ยมชมนอกเวลาทำการ สามารถขอเยี่ยมชมเป็นกรณีพิเศษ โดยทำหนังสือถึงรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาต่อไป

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.การเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS และ Airport link

ลงสถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เส้นทางที่ 1

นั่งรถมาทางถนนราชวิถี เลี้ยวซ้ายตรงแยกตึกชัย แล้วกลับรถหน้าโรงพยาบาล

เส้นทางที่ 2

เดินย้อนมาทางซอยรางน้ำ นั่งวินมอเตอร์ไซต์ มาสุดซอย เดินข้ามสะพานลอยหน้าโรงพยาบาล

ลงสถานี พญาไทหรือ airport link

นั่งรถมาทางถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาที่สี่แยกอยุธยา

2. การเดินทางมาเยี่ยมชมโดยรถโดยสารสาธารณะ

รถประจำทาง ถนนพระราม 6 :

8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 53

รถประจำทาง ถนนราชวิถี :

12, 28, 108, 542, 539, 515

3.การเดินทางมาโดยรถไฟ มาลง ณ ที่หยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลรามาธิบดีใกล้กับสถานีรถไฟหลวงจิตรลดา)

ขบวนรถ                             เวลาโดยประมาณที่มาถึง

233 กรุงเทพ - สุรินทร์             11.49 น.

211 กรุงเทพ - ตะพานหิน         13.04 น.

207 กรุงเทพ - นครสวรรค์         14.12 น.

315 กรุงเทพ - ลพบุรี               16.22 น. จันทร์ - ศุกร์

313 กรุงเทพ - บ้านภาชี            17.01 น.

341 กรุงเทพ - แก่งคอย            17.25 น. จันทร์ - ศุกร์

317 กรุงเทพ - ลพบุรี               17.35 น.

305 กรุงเทพ - อยุธยา              18.21 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สามารถขอเยี่ยมชมเป็นกรณีพิเศษ โดยทำหนังสือถึงรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับรถเข็นวีลแชร์ / มีล่ามภาษามือให้บริการ : โดยกรุณาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้าก่อนการเข้าชม

ที่จอดรถ

อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี หลังเวลา 15.30 - 05.30 (ต้องประทับตรา)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มีค่าจอดรถคิดเป็น ชม.

ซอยสวนเงิน

แต่เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเดินทางมาโดยรถสาธารณะ

ฟรี(ต้องประทับตรา)

15

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง