กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธบางลำพู

พิพิธบางลำพู

01 April 2018

like 97

9,138 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

       กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย

 

        พิพิธบางลำพู เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ซึ่งประยุกต์การแสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ ภายในแหล่งเรียนรู้ออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ “ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์” เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือเด็ก 

          การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามอาคาร 2 หลัง คือ

 

          อาคารปูนรูปตัว L  ภายในมีการจัดแสดงเป็นห้องนิทรรศการ

          ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องเอกบรมองค์ราชินี จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ห้องป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ การสร้างกำแพงพระนคร ประวัติคูเมืองรอบพระนคร และคลองสำคัญต่างๆ ที่ทำให้เกิดย่านชุมชนย่านการค้าต่างๆ ประตูคู่วิถีจัดแสดงประวัติความเป็นมา ชื่อและตำแหน่งประตูเมือง ทั้งประตูวังหน้าและประตูวังหลวง รวมถึงประวัติของป้อมเก่าแก่ทั้ง 14 ป้อม รอบเกาะรัตนโกสินทร์

 

          ชั้น 2 เป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของกรมธนารักษ์ แสดงขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดสรรดูแลที่ราชพัสดุอีกด้วย

 

          อาคารไม้ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องจัดแสดง 4 ส่วน ประกอบด้วย

          สีสันบางลำพู บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องของดีบางลำพู เช่น แหล่งของกินอร่อย สวนสาธารณะของชาวพระนคร แหล่งบันเทิงยามค่ำคืน  ห้อง “เบาะแสจากริมคลอง” ภาพยนตร์ที่ฉายลงบนผนังและพื้นผิวน้ำที่จำลองเป็นคลองบางลำพู ให้เห็นผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยร่วมกัน ทั้งชาวไทย มอญ ลาว เขมร แขกตานี และจีน

 

          พระนครเซ็นเตอร์ จำลองวิถีชีวิตของชาวย่านบางลำพูในอดีต มีทั้งโรงภาพยนตร์บุศยพรรณ โรงลิเกหอมหวน ห้าง ต.เง็กชวน  ถนนสิบสามห้าง  และจำลองร้านค้าเก่าแก่ในย่านบางลำพูมาจัดแสดงให้ชมกันด้วย

 

          ย่ำตรอกบอกเรื่องเก่า แสดงเรื่องราวของชุมชนและตรอกซอกซอยต่างๆ ของบางลำพูที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้ อาทิ การปักชุดโขน ของชุมชนตรอกเขียนนิวาสและตรอกไก่แจ้ บ้านดุริยประณีต เจ้าตำรับแห่งดนตรีไทยในชุมชนวัดสังเวชวรวิหาร เครื่องถม ตีทองคำเปลว การแทงหยวก

 

          ถิ่นคนดีศรีบางลำพู จัดแสดงประวัติของบุคคลมีชื่อเสียงและที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคม จำลองต้นลำพูซึ่งนำส่วนหนึ่งมาจาก “ลำพูต้นสุดท้าย” จัดแสดงพร้อมกับ “ขุมทรัพย์บางลำพู” ที่สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วย “แผนที่”

 

          ชั้นล่างจัดเป็น "ห้องสมุดชุมชนบางลำพู" เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือหายากและข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์บางลำพูที่เยอะที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

Visual Exhibition

แผนที่

พิพิธบางลำพู

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02-281-9828
Website : https://www.facebook.com/pipitbanglamphu/
Email : pipitbanglamphu@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการส่วนจัด

ห้องจัดแสดงชั้น 1 เปิดเวลา 10.00-18.00 น.  โดยสามารถเดินชมได้ด้วยตนเอง

ห้องจัดแสดงชั้น 2 เปิดเข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 30 นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่นำชม
                    รอบแรกเวลา 10.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ขณะนี้ยังเปิดให้เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถประจำทางประจำทางสาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, 524

เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าพระอาทิตย์

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มี

ที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

12

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

15 Dec 2017

17 Dec 2017

13 December 2017
พิพิธบางลำพู Night at the museum 3 Behind Old Town หลังม่านย่านเมืองเก่า 15 - 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ พิพิธบางลำพู  15 ธันวาคม  Behind Cuisine เปิดครัวร่วมชิม ร่วมช๊อปอาหารย่านเมืองเก่า อาทิ ผัดไทโบราณ ข้าวเกรียบว่าว ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมเบื้องบางลำพู และร่วม Workshop ทำข้าวต้มน้ำวุ้น     16 ธันวาคม  Behind The Scene เปิดลานร่วมชม กิจกรรมสร้างสรรค์โดยเด็ก-เยาวชน จากกลุ่มเกสรลำพู ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งเล่นละคร และร่วม Workshop สลักหยวกหรือแทงหยวก   17 ธันวาคม BEHIND กลางแปลง 12.30 - 21.00 น. โครงการหนุนเสริมพลังเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาภาคสังคม(สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา) ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ 4 ภาค (กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท กลุ่มพลเรียน กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา) สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประชาคมบางลำพู พิพิธบางลำพู และ documentary club จัดงาน Behind กลางแปลง ขึ้นมา BEHIND กลางแปลง คือ แปลงสำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ 4 ภาค Behind Bangkok, Behind Chiangkhong, Behind Pakbara และ Behind Amnatcharoen ที่จะมารวมตัวกันขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ นำเสนอสะท้อนเสียง มุมมองความคิดเห็นในฐานะพลเมืองที่มีส่วนในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม และสื่อสารมุมมองความคิดเห็น เชื่อมต่อจิ๊กซอว์สถานการณ์เรื่องราวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   พบกับ กิจกรรมหลากหลาย (Show/Share) นิทรรศการ #BehindMyHome : Behind Thailand Mapping  Behind Talk : Behind to Beyond พลังของคนตัวเล็ก การบอกเล่าเรื่องราวพลังของการลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากตัวแทนพื้นที่รูปธรรมที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมแต่ละภาค  (Play) Behind Board Game พลังพลเมือง โดยกลุ่มพลเรียน และ (See) Behind By พลเมือง  กิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และปิดท้ายด้วย Behind กลางแปลง รับลมยามค่ำคืน  ชมหนังสารคดีกะเทาะตีแผ่การศึกษา บนดาดฟ้าพิพิธบางลำพู พร้อมแลกเปลี่ยนสะท้อนความคิดร่วมกัน  เพราะเราไม่อยากให้คุณพลาด จึงขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนเรื่องราวเบื้องลึก เบื้องหลังของระบบการศึกษา ของการพัฒนาต่างๆ มาร่วมกันส่งเสียงเพื่อแสดงความเป็นพลเมือง ...เพราะพลังการมีส่วนร่วมอยู่ในมือเรา     สนใจ ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-281-9828 หรือ www.facebook.com/pipitbanglamphu For More detail 02 281 9828 or  www.facebook.com/pipitbanglamphu

12 Aug 2017

13 Aug 2017

11 August 2017
พิพิธบางลำพู ขอเชิญทุกท่าน.....ร่วมกันพาคุณแม่ของเรามาเดินเที่ยว "บางลำพู" ในวันหยุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยๆ หรือที่เที่ยวสนุกๆอย่าง "พิพิธบางลำพู" เป็นต้น  และในโอกาสพิเศษเช่นนี้ ทางเราจึงขอมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ชมทุกท่าน ที่เข้าชมภายในวันที่ 12-13 ส.ค. นี้ พร้อมสิทธิ์จับฉลากของขวัญพิเศษจากเราทันที!สำหรับพิพิธบางลำพูเปิดทำการทุกวัน รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. รอบเข้าชมสุดท้ายอยู่ที่เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-281 9828 

05 Aug 2017

12 July 2017
เชิญชวนทุกคนร่วมงาน “เทศกาลริมน้ำบางกอก” From Strangers to Neighbours มารู้จักเพื่อนบ้านชุมชนริมน้ำบางกอกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ตกหลุมรักกับ วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารคาวหวานต้นตำรับก้นครัวจากชุมชน แล้วมาค้นหาความหมายของคำว่าการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ไม่ต้องใช้บัตร ไม่ต้องสำรองที่นั่ง แค่ใช้สองเท้ากับหนึ่งหัวใจก็เข้าร่วมงานได้         ประชาคมบางลำพู ร่วมกับ เครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “เทศกาลริมน้ำบางกอก” From Strangers to Neighbours มาร่วมใกล้ชิดกับชุมชนประวัติศาสตร์ริมน้ำเจ้าพระยาผ่านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาดูได้ยาก  พร้อมพบกับการเสวนา หัวข้อ “พัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน” จากตัวแทนชุมชนริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางเลียบบนแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ ณ พิพิธบางลำพู ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.30 น. โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์   “มารู้จักเพื่อนบ้านชุมชนริมน้ำบางกอก ที่คนกรุงเทพฯอย่างคุณจะตกหลุมรัก แล้วเรามาพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วยกัน”       #รักริมน้ำบางกอก #mychaophraya www.bangkokriverfair.com

02 Jul 2017

28 June 2017
รีบสมัครด่วน อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคมนี้ พบกับ ไกด์เด็กบางลำพู จะชวนทุกทุกท่านไปเดินเล่น 2 ชุมชน 1 การแทงหยวกตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. พบกันที่ "พิพิธบางลำพู" กิจกรรม Workshop การแทงหยวก จาก ลูกลุงต้อย (หนึ่งเดียวในบางลำพู) รับรองต้องเป็นครั้งแรกของคุณที่เคยได้ทำแบบนี้ พร้อมด้วย การมาเดินเล่นในชุมชน 2 ชุมชน กับไกด์เด็กบางลำพู ชุมชนวัดสามพระยา และชุมชนวัดใหม่อมตรส  ท่านละ 400 บาท/คน  (ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานของเด็กบางลำพู + วิทยากรชุมชน + ค่าอุปกรณ์หยวกกล้วย ทำเสร็จเอากลับได้ด้วย พร้อมรับประทานขนมหวานช่วงบ่าย และน้ำดื่มเย็นๆ)   สมัครเลยอย่ารอ .. รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น Inbox ของ Facebook : เสน่ห์บางลำพู แจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรกลับ   https://m.facebook.com/เสน่ห์บางลำพู-1375429019203772/   การชำระเงิน โอนเงิน ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน  ชื่อบัญชี น.ส.ปานทิพย์ ลิกขะไชย  เลขที่บัญชี 0-2007-6300-761  (รับสมัครคนร่วมกิจกรรม พร้อมโอนเงินภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ก่อนเวลา 18.00 น.)   ส่งหลักฐาน สลิป การโอนเงินมาที่ Inbox ของ Facebook : เสน่ห์บางลำพู  ใครว่าแค่การ “แทงหยวก” จะเป็นเรื่องกล้วยๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นลวดลาย ความปราณีต พิถีพิถัน หรือแม้แต่การจัดตกแต่งก็ดูเหมือนจะยากแสนยาก ไม่ชำนาญจริง ไม่เรียนรู้มาจริง พูดได้คำเดียวว่า “ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ แน่นอน” อยากรู้อยากลองทำ อยากเห็น รีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และคุณจะรู้ว่า “กล้วย” ยังทำประโยชน์ได้อย่างมากมาย  

17 Jun 2017

18 Jun 2017

16 June 2017
รีบสมัครด่วนจ้า!! เพียง 20 คนเท่านั้น คนละ 150 บาทเท่านั้น (เป็นค่าข้าวเที่ยง น้ำดื่ม และค่าวิทยากรชุมชน ส่วนไกด์เด็กบางลำพู ไม่คิดค่าใช้จ่าย แค่ท่านสนับสนุนซื้อของที่ระลึกของเราก็พอ) มากันนะคะ ..   เสาร์ที่ 17 และ อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ใครสะดวกมาวันใดก็ได้จ้า  หมายเหตุ: ใครมีบัตร muse pass ฟรีจ้า เพียงแจ้งและโชว์บัตรหน้างาน ฟรีไปเลย   #เด็กบางลำพู ชวนท่านที่สนใจมาเดินเล่นสนุกสนาน และ workshop ขนมทำข้าวต้มน้ำวุ้นของดีชุมชน   #ครั้งที่1 เปิดตัว #ไกด์เด็กบางลำพู อย่างเป็นทางการ มาออกตามหาขุมทรัพย์   #เสน่ห์บางลำพู กับพวกเรา #ไกด์เด็กบางลำพู #ฅ.บางลำพู 1️ ครั้งแรกของเด็กบางลำพู จะชวนทุกท่านมาเดินเล่น เดินเที่ยว 2️ ชุมชน (จาก 7️ ชุมชน) กับ 1️ สถานที่  พิพิธบางลำพู / ชุมชนวัดสังเวช /ชุมชนเขียนนิวาส์น-ตรอกไก่แจ้   กิจกรรมในทริปจะมี Workshop ให้ร่วมกิจกรรมของดีชุมชน และชวนมาเดินเล่นในชุมชน กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งฟังเรื่องเล่าของผู้รู้ในชุมชน ซึ่งผู้นำทริปสุดพิเศษคือ #ไกด์เด็กบางลำพู ในชุมชนต่างๆ   ครั้งที่ 1️ “บาง..ที่มีศิลป์”   10.00-10.15 น. พบกัน ณ พิพิธบางลำพู ถ.พระอาทิตย์ ลงทะเบียน นัดหมาย และแจ้งกำหนดการ 10.15-10.30 น.  เดินทางเข้าชุมชน เขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจ้  10.30-11.30 น. พูดคุยกับผู้รู้เกี่ยวกับ งานศิลป์ช่างปัก   ประวัติที่มาของงานศิลป์ที่สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักมายาวนานโดยนางสมคิด หลาวทอง หรือ ป้าเปี๊ยก  11.30-12.30 น. ทำความรู้จักกับทายาทบ้านดุริยประณีต ฟังเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านนาฏศิลป์  และประวัติศิลปินแห่งชาติ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (อนันตกุล) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดุริยประณีต 12.30-13.30 น. เดินทางกลับมายัง พิพิธบางลำพู รับประทานอาหารเที่ยง 13.30-15.30 น. พูดคุยกับ  “ป้าแอ๊ว” วรรณา เวิ่นทอง เจ้าต้นตำรับทำข้าวต้มน้ำวุ้น พร้อม workshop ทำขนมข้าวต้มน้ำวุ้น ขนมหวานชื่อดัง แห่งชุมชนวัดสามพระยา พร้อมด้วย รับประทานขนมหวานเย็นชื่นใจ 15.30-17.00 น. ชมพิพิธบางลำพู 17.00 น. เดินทางกลับบ้าน พร้อมด้วยความสนุกสนาน และอย่าลืมช็อปปิ้งของที่ระลึกบางลำพู       รีบส่งข้อความมาสมัครเลยนะคะFacebook: เสน่ห์บางลำพูInstagram: Sanaebanglumphu
pav

/

next