กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต

02 August 2018

like 326

2,107 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ : สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต PHUKET AQUARIUM

 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า ภูเก็ต มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและความส้าคัญ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากว่า 30 ปี โดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าที่หลากหลาย สวยงาม และหาดูยาก กว่า 130 ชนิด เพลิดเพลินกับการรับชมสัตว์น้าและนิทรรศการอันตระการตาด้วยระบบมัลติมีเดียแบบ Fog Screen ภาพยนตร์ 180 องศา เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและงานวิจัย โรงเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า บ่อเต่าทะเล ให้คุณสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เชิญมา “สำรวจโลกใต้ทะเล Explore The Underwater World” ไปพร้อมกับเราได้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า ภูเก็ต (Phuket Aquarium)

 

Phuket Aquarium was established in 1983 as part of the internationally renowned Phuket Marine Biological Center (PMBC), a research and monitoring station within the Department of Marine and Coastal Resource (DMCR). The aquarium provides means to communicate research results and to promote environmental awareness.

Come and encounter the beautiful creatures from Thailand’s lakes, rivers and the Andaman Sea! We take you on a journey through a variety of habitats including mountain streams, mangroves, beautiful coral reefs and even down to the deep sea! Explore our lively aquatic displays for over 130 species and enjoy the interactive exhibits with our fascinating audio and video presentations! There is a lot more to see! Walk the Science and Nature Trail! such as Hatchery and watch the baby sea turtles in their nursery. Enjoy learning for Sustainable of Andaman Sea. Come and Explore The Underwater World at Phuket Aquarium.

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Telephone : 0-7639-1126
Fax : 0-7639-1406
Website : http://phuketaquarium.org/en/
Email : phuket.aquarium@gmail.com

วันและเวลาทำการ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม

 

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 50 บาท , เด็ก 20 บาท

 

เด็กส่วนสูงตํ่ากว่า 108 ซม. และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

 

ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 180 บาท , เด็ก 100 บาท

การเดินทาง

การเดินทาง :

 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า ภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที โดยจะมีรถประจำทางสายตัวเมืองภูเก็ต ไปยัง อ่าวมะขาม ทุกวัน เวลา 8.30– 16.30 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ลิฟท์สำหรับผู้พิการ

6

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

13 Jan 2018

10 January 2018
พบกับกิจกรรมวันเด็ก ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
pav

/

next