กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

17 July 2018

like 187

770 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กองทัพเรือ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และจัดทำพื้นแสดงวิวัฒนาการของทหารเรือไทยในการป้องกันประเทศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิสถาปัตย์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวความคิดในการนำอาวุธเก่าแก่มาตั้งแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ – อาวุธกลางแจ้ง บนพื้นที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยใช้ชื่อว่า "อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า"

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

 

ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือ พระหัตถ์ถือกระบี่ ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และเหตุการณ์ในสมัย ร.ศ.122

 

ส่วนที่ 2 ส่วนจัดแสดงปืนเสือหมอบ แสดงอาวุธปืนหลุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลานั้น

 

ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539 เป็นเรือรบประจำการมีอายุการใช้งานนานที่สุดกว่า 60 ปี ของกองทัพเรือ จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมมากจึงปลดประจำการ เพื่ออนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในลำเรือจัดแสดงผ่านห้องต่างๆ อาทิ

  • ห้องสะพานเดินเรือ/ห้องควบคุม/ห้องควบคุมการทำงานของเรือ  ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญมากที่สุด
  • ห้องโถงนายทหารชั้นสัญญาบัตร  จัดแดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และรายนามผู้บังคับการเรือในอดีต
  • ห้องเรียนในอดีต สำหรับเรียนวิชาการเรือของนักเรียน นายทหาร

 

ส่วนที่ 4 อุทยานปืนกลางแจ้ง จัดแสดงเนื้อหา การจัดวาง และตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารเรือ  อาทิ  กลุ่มปืนและอาวุธในสมัยรัชกาลที่ 5 และกลุ่มอาวุธของเรือหลวงพระร่วงและการจัดหาเรือหลวงพระร่วงของรัชกาลที่ 6 รวมทั้งยุทโธปกรณ์อื่นๆ ,  กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และยุทธนาวีที่เกาะช้าง , กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการจัดแสดงข้อมูลของอาวุธชนิดต่าง ๆ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประกอบ

 

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพเรือในยามสงบ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลจำลอง และเรือประมงพร้อมข้อมูลประกอบ

 

ส่วนที่ 5 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สำหรับเดินชมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ โกงกาง ฝาดทะเล ตะบูน แสมดำ และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่พึ่งพาอาศัยป่าชายเลน

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง

แผนที่

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Telephone : 02-475 6260 / 086-663 3294
Fax : 02-475 6109

วันและเวลาทำการ

เวลา 08.30 – 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1 รถยนต์ จากสามแยกพระประแดง ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์(ทางหลวงหมายเลข 303) มุ่งหน้าตรงไปทางอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ให้เลี้ยวขวาไปจนสุดถนน ระยะทาง 12 กิโลเมตร จะถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

 

2 รถโดยสารประจำทาง สาย 20 (ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน้ำท่าดินแดง) 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมสถานที่ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area