กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ

16 January 2018

like 5

180 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ภายหลังจากที่มีการบูรณะป้อมพระจุลจอมเกล้า และก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นจำนวนมาก กองทัพเรือดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และเร่งรัดซ่อมแซมปรับปรุงเสือหมอบ และจัดทำพื้นแสดงวิวัฒนาการของทหารเรือไทยในการป้องกันประเทศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิสถาปัตย์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวความคิดในการนำอาวุธเก่าแก่มาตั้งแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ – อาวุธกลางแจ้ง บนพื้นที่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยใช้ชื่อว่า "อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า"

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

 

ส่วนที่ 1 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว และอาคารนิทรรศการ

 

ส่วนที่ 2 จัดแสดงปืนเสือหมอบ จำนวน 7 กระบอก แสดงให้เห็นอาวุธปืนหลุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลานั้น

 

ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 นับเป็น 1 ใน 7 โครงการที่กองทัพเรือได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบไทยภายในลำเรือ

 

จัดแสดงห้องต่าง ๆ ไว้ให้ประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชม อาทิ ห้องสะพานเดินเรือหรือห้องควบคุมหรือห้องควบคุมการทำงานของเรือซึ่งนับว่ามีความสำคัญมากที่สุด ห้องที่จัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามที่สุดในเรือ คือห้องโถงนายทหารชั้นสัญญาบัตร  ภายในห้องจัดแดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และรายนามผู้บังคับการเรือในอดีต ห้องเรียนในอดีตสำหรับเรียนวิชาการเรือของนักเรียน นายทหาร จัดแสดงประวัติความเป็นมาและประวัติการใช้งานของเรือหลวงแม่กลอง 

 

ส่วนที่ 4 อุทยานปืนกลางแจ้ง นอกจากจะจัดแสดงเนื้อหา การจัดวางและตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารเรือ เพื่อแสดงวิวัฒนาการของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของประเทศตั้งแต่ในอดีตจนถึงบทบาทการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลในปัจจุบัน อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จัดแสดงประกอบด้วย กลุ่มปืนและอาวุธในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 กับการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเน้นกลุ่มอาวุธของเรือหลวงพระร่วงและการจัดหาเรือหลวงพระร่วงของรัชกาลที่ 6 รวมทั้งยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ในสองรัชสมัยมาจัดแสดง กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และยุทธนาวีที่เกาะช้าง และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการจัดแสดงข้อมูลของอาวุธชนิดต่าง ๆ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ประกอบ

 

กลุ่มปืนและอาวุธที่กองทัพเรือมีใช้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการจัดวางอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุทธการต่าง ๆ รวมทั้งยุทธการของหน่วยปฏิบัติตามลำน้ำโขงที่ดอนแดง

 

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงสิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพเรือในยามสงบ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ ฐานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลจำลอง และเรือประมงพร้อมข้อมูลประกอบ

 

ส่วนที่ 5 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เหมาะสำหรับเดินชมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ โกงกาง ฝาดทะเล ตะบูน แสมดำ และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่พึ่งพาอาศัยป่าชายเลน

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Telephone : 02-475-6109, 02-475-6259, 02-475-8845 และ 02-475-6357
Fax : 02-475-6109

วันและเวลาทำการ

เวลา 08.30 – 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

เริ่มต้นจากสามแยกพระประแดง ใช้เส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 303) มุ่งหน้าตรงไปทางอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ให้เลี้ยวขวาไปจนสุดถนน ระยะทาง 12 กิโลเมตร จะถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและแบบธรรดา สาย 20 (ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน้ำท่าดินแดง) ก็สามารถไปถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าได้เช่นกัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมสถานที่ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง