กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

08 June 2018

like 137

787 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ภายใต้การบริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพัฒนาการมาจาก “หอวัฒนธรรม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 เมื่อครั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ของวิทยาลัยครูนครราชสีมา โดยมีว่าที่ ร.ต. ถาวร สุบงกช เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท่านแรก ใช้ห้อง 514 และ 515 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนมอบให้เป็นผู้เก็บรักษา และขอซื้อเพิ่มเติมในบางส่วน โดยพัฒนาการให้เป็นนิทรรศการที่นำเสนอเนื้อหาประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมา

ภาพรวมเนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 บนผืนแผ่นดินเมืองนครราชสีมา มีการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สืบต่อกันมาหลายยุคหลากสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ ๔,๕๐๐ ปีมาแล้ว พบร่องรอยอารยธรรรมโบราณที่ได้สั่งสมเทคโนโลยีผ่านกาลเวลาเรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่สมัยทวารวดี ลพบุรี สืบต่อมาจนถึงเมื่อคราวที่นครราชสีมารวมกับอาณาจักรไทยในสมัยอยุธยาฐานะเมืองชั้นโท ทำหน้าที่ดูแลหัวเมืองชายพระราชอาณาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ทำหน้าที่ดูแลส่วยอากรรักษาความสงบ ปราบปรามกบฏ ในด้านการทหารเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในด้านเศรษฐกิจ มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้าและบริการทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบินกับภูมิภาคต่างๆ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

Visual Exhibition

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Telephone : 044-009-009 ต่อ 1013 หรือ 1020
Website : http://www.koratmuseum.com/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น. (ปิดให้บริการตามวันหยุดประกาศของมหาวิทยาลัย)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรุณาแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ส่วนจัดแสดงอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 10 อาจจะเกิดความไม่สะดวกของผู้เข้าชมที่มีปัญหาในการขึ้นบันได

ที่จอดรถ

พื้นที่จอดรถ ท่านสามารถจอดไว้บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ หรือด้านข้างเรือนโคราช แต่ในกรณีรถบัสขอความอนุเคราะห์ในการจอดไว้บริเวณภายนอกมหาวิทยาลัย

4

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
news
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาปืดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อทำการปรับปรุงโถงบันไดทางขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงประมาณ 45 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044 - 009009 ต่อ 1013 หรือ 1010
pav

/

next