กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

30 July 2018

like 316

1,328 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

จัดตั้งขึ้นให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฉลองพระองค์, พระมาลา, ฉลองพระบาท ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเนื้อหาในนิทรรศการถาวรจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 6

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ฉลองพระองค์ ฉลองพระบาท และของใช้ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 6

แผนที่

พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 6

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

กองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เลขที่ 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 0-2221-4870, 0-2221-9132

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00น. เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 1, 3, 12, 47, 53, 60, 82 ปอ.12, 60, 73, 82

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะควรแจ้งให้ทางพิพิธภัณฑ์ทราบลวงหน้า เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่บรรยาย

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง