กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น

27 July 2018

like 249

1,133 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ตราไปษณียากรที่มีทั้งหมด 8 แห่งทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ มีทั้งตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ อาทิ ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย ดวงแรกของโลก ตราไปรษณียากรที่ล้ำค่ายิ่งของไทย ตราไปรษณียากรทองคำ ภาพต้นแบบตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ ภาพประดิษฐ์จากตราไปรษณียากรนับพันดวง ภาพขั้นตอนและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ตราไปรษณียากรต่างประเทศ เป็นต้น

ซึ่งลักษณะของการจัดแสดงนั้นจัดแบ่งเป็น ส่วนนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน มุมกิจกรรม ห้องสมุด และร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับมุมเปิดโลกกว้างกับแสตมป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน มุมไขความลับบนดวงแสตมป์ด้วยแว่นขยาย และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องราวของแสตมป์ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นด้วย 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
Telephone : 0-4323-4650 ต่อ 108
Email : thailandpostregion4@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

(ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากสนใจเข้าชม กรุณาโทรนัดหมาย 0-4323-4650 ต่อ 108

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลัก กม.ที่ 107 แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร

 

2.รถโดยสารประจำทาง เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) บริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 

 

3.โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทุกวัน

 

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง