กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เหรียญ

พิพิธภัณฑ์เหรียญ

17 August 2018

like 1,373

11,667 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์เหรียญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นแหล่งข้อมูล  เพื่อค้นคว้าศึกษาและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  เศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและนานาชาติ  ในแต่ละยุคสมัย เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวที่ปรากฏบนเหรียญ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญ  ผู้สนใจทั่วไปในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลและกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์และศิลปวัฒนธรรม โดยอาคารแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง

          ในปี พ.ศ.2558  พิพิธภัณฑ์เหรียญเปิดให้เข้าชมเฉพาะส่วนจัดแสดง 1 ในชั้นแรก โดยมีรายละเอียดเนื้อหาการจัดแสดง ดังนี้ 

     

    นิทรรศการถาวร

          นำเสนอเนื้อหาย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเงินตรา ก่อนการกำเนิดของเหรียญ โดยเริ่มต้นเล่าจากภาพรวมทั่วโลก ก่อนจะขยับแคบลงเพื่อเข้าไปตามหาที่มาของเงินตราจากแต่ละพื้นที่ แต่ละทวีป และเข้าไปเจาะลึกที่เงินตราของประเทศไทย ประกอบด้วย ปฐมบทแห่งเงินตรา แอนิเมชั่น 4D ฉายบนผนังถ้ำแบบ 360 องศา บอกเล่าจุดเริ่มต้นแห่งการแลกเปลี่ยนของสังคมมนุษย์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลางและปรับปรุงวัสดุที่ใช้เมื่อโลกค้นพบโลหะ เส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา ร่วมรับรู้ความแตกต่างของสื่อกลางอันเกิดจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมความเชื่อของคนทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: พระผู้ปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ไทย การปฏิรูปการค้าและระบบเงินตราในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นผลให้ประเทศสยามมีเหรียญกษาปณ์ใช้สืบเนื่องมาร่วม 2 ศตวรรต

 

          นิทรรศการหมุนเวียน

           นิทรรศการหมุนเวียน “เหรียญของพ่อ”  นิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวความในใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศที่มีต่อการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้เป็นดั่งดวงใจไทย พระผู้มีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทั่วพื้นแผ่นดิน  โดยนิทรรศการออกเป็น  3  ส่วนจัดแสดง
           ส่วนที่ 1 ความในใจของพสกนิกรต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ความในใจปวงประชาต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผ่านภาพวีดีโอจากบทสัมภาษณ์จริง  อีกทั้ง  ภาพผลงานต่างๆ ที่ประชาชนทุกคนตั้งใจรังสรรค์เพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ทั้งเป็นงานศิลปะและบทเพลงแทนใจ
            ส่วนที่ 2 กลางใจไทยนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสำคัญในรัชกาลที่ 9 ถึง 9 เหรียญด้วยกัน พร้อมด้วยภาพเสมือนจริง รวมทั้งพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 บางส่วนจาก 4,685 โคงการในพระราชดำริ

            และส่วนที่ 3 ก้าวตามรอยความดี พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงสอนให้ยึดมั่นในความดีตามแบบพระองค์ ให้คำสอนของพระองค์เป็นเสมือนรอยเท้าที่ให้เราก้าวตาม ร่วมทำความดีถวายพ่อ สร้างสังคมแห่งความดีงาม รู้รักสามัคคี เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

 

     

            นิทรรศการหมุนเวียน ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา” ที่รวบรวมน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯส่งมีให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกายนานัปการ   รวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของ“อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ” ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความตั้งใจของกรมธนารักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของเงินตราตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาใช้เหรียญกษาปณ์อย่างเช่นในปัจจุบันสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเภทพร้อมยกตัวอย่างวิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านตัวอักษรถึง  3 รูปแบบด้วยกัน  ทั้งอักษรไทยสำหรับชาวไทยในประเทศ ,อักษรอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ และอักษรเบลล์สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นเพิ่มเติมโมเดลหรือแบบจำลองให้ได้สัมผัสเสมือนเงินตราของจริงอีกด้วย  

https://www.img.in.th/image/uUcQwj 

         นิทรรศการชั้นที่ 2 และ นิทรรศการชั้นที่ 3 จะมีการเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          นิทรรศการชั้นที่ 2  ประกอบด้วย ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ จัดแสดงเหรียญจริง ในบรรยากาศการหลุมขุดค้น พร้อมการนำเสนอผ่านการฉาย Projector รอบห้อง เพื่อย้อนวันเวลาของ “สุวรรณภูมิ” ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย  นำเสนอเรื่องราวของพดด้วงในแต่ละสมัยผ่านการจำลองตลาดการค้าโบราณ จากสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี มาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราในอาณาจักรอื่นๆ อย่างล้านนา ล้านช้าง รวมทั้งเงินตราทางภาคใต้ ห้องกษาปณ์ในรัตนโกสินทร์ นำเสนอความเฟื่องฟูทางการค้าและระบบเงินตรา อันนำไปสู่ความเป็นอารยะแห่งประเทศสยาม เหรียญกับสังคมไทย บทบาทหรียญในด้านอื่นๆ ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีของ ห้องเหรียญนานาชาติ ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ ห้องรู้รอบเหรียญ ห้องส่งท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ

 

          นิทรรศการชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องเหรียญตามวาระ จัดแสดงเหรียญทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 - ปัจจุบัน ตั้งแต่เหรียญแรก จนถึงเหรียญล่าสุด ผ่านนาฬิกาเรือนยักษ์ อุโมงค์เวลา และเทคนิคการจัดแสดงที่นำสมัย ห้องสมุดเฉพาะทางเกี่ยวกับเหรียญ และห้องกิจกรรมสำหรับผู้เข้าชม

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่รัชกาลปัจจุบัน  

-เหรียญนานาชาติที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมที่นำมาบรรจุเอาไว้ในเหรียญ เช่น เหรียญที่มีการบรรจุรหัสพันธุกรรม DNA ของเสือชีต้าร์, เหรียญที่สามารถสแกนรหัส  QR ได้

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เหรียญ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 0-2282 0818
Fax : 0-2282 0819
Website : https://www.coinmuseum.treasury.go.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

รอบแรกเริ่มเวลา 10.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 17.00  น. มีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที 

*ในแต่ละรอบสามารถรองรับผู้ชมได้จำนวน 20 ท่าน*

ค่าเข้าชม

ราคาประมาณ 100 บาท (รอการประชุมสรุปวาระการพิจารณาอีกครั้ง)

 

เข้าชมฟรี
     เด็ก (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร)
     นักเรียน นิสิตนักศึกษา(ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
     พระภิกษุ สามเณร และนักบวช
     ผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แสดงบัตรประชาชน)
     ผู้พิการ

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 3, 6, 9, 15, 32, 33, 54, 56, 64, 65

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ ขอเข้าถ่ายทำ จะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มี

ที่จอดรถ

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

26

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

09 Aug 2016

16 Aug 2016

03 August 2016
"นิทรรศการเพื่อทุกสัมผัส" นิทรรศการเพื่อผู้บกพร่องทางร่างกาย "ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2559 (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ   พิธีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับชมการแสดงที่หลากหลายได้ในพิธีเปิด   นิทรรศการที่ผู้ที่ร่างกายปกติก็ชมได้ ผู้ที่บกพร่องทางร่างกายก็ยิ่งชมดี รวมทั้งยังมีนิทที่ทุกท่านจะได้รรศการถาวรที่จะบอกเรื่องราวการแลกเปลี่ยนของมนุษย์ก่อนมาสู่การใช้เงินตรา ด้วยการนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจเสมือนทุกท่านได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์   สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-282 0818  (ท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวไป สามารถจอดในพิพิธภัณฑ์ได้)
pav

/

next