กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

29 August 2018

like 355

592 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขื่อนภูมิพล  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ (วันที่ 5 ธันวาคม 2542) 

 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็นนิทรรศการ 3 ส่วน คือ

1) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล

 

2) จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กับบทบาทการพัฒนาแหล่งน้ำ และภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขื่อนภูมิพล และเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ

 

3) จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ “สายอากาศพระราชทาน”  บอกเล่าถึงความเป็นมาของสายอากาศพระราชทาน และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในเรื่องสายอากาศ

 

บนชั้นลอยภายในอาคาร  ยังเก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ รัชกาลที่ 9 และหนังสือสารานุกรมไทยในแต่ละภาค  โดยมีมุมให้สามารถนั่งอ่านหนังสือ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหาข้อมูลการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลได้

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
Telephone : 055-549510

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร  เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกซ้ายที่วังน้อย เข้าทางหลวงหมายเลข 32 สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดตาก และจากตัวเมืองไปยังเขื่อนภูมิพลเป็นระยะทางอีก 61 กิโลเมตร โดยเส้นทางที่สะดวกและนิยมใช้กันคือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพล ประมาณ 17 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

6

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area