กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า

10 August 2018

like 316

860 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ. 2550 หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า ได้จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่ามอแกน

ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวของชาวมอแกนที่ใช้ชีวิตทะเล ทั้งตำนานความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง เรือ คน และ ทะเล รวมทั้งการจัดแสดงภาพถ่าย เรือจำลอง นอกจากนี้ยังมีบ้านจำลองชาวมอแกน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีเสา 9 ต้น บันได 5 ขั้น หมายถึงความก้าวหน้าความเป็นสิริมงคล ส่วนเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆ เช่น กะลาใช้แทนจานชาม กากหมากใช้ใส่อาหาร หรือจะใช้ตักน้ำอาบ กระด้งใช้ฝัดข้าว รวมไปถึง ธนูที่ไว้ใช้ล่าสัตว์ เป็นต้น

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

มีการสาธิตและการแสดงจากชุมชน เช่น การทำขนมอาหารพื้นบ้าน การแกะหอยดิบ มัดปูดำ ฟันเพรียง การละเล่นพื้นบ้าน การขับร้องเพลงรองเง็ง เพลงบอกภาษามอแกน เป็นต้น

แผนที่

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหว้า ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
Telephone : 086-107 6212

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ถึงพังงา ประมาณ 788 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชม.

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา เส้นทางกรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชม.

3.เครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงมายังพังงา แต่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่ภูเก็ตหรือกระบี่ แล้วต่อรถโดยสารเข้าพังงา  โดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งพังงา ไปยังอำเภอตะกั่วป่า ประมาณ 65 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่มี

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area