กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16

06 December 2017

like 51

559 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16

สร้างแล้วเสร็จเมื่อพ.ศ.2544 หรือ 28 ปีภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เริ่มจากในปี 2517 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) และรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เห็นพ้องต้องกันว่าเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็น "เจ้าของ" เหตุการณ์นั้นหากเป็นเรื่องของส่วนรวม   การสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 จึงควรเป็นเรื่องของภาครัฐร่วมกับประชาชน สถานที่ตั้งควรจะอยู่บริเวณถนนราชดำเนินอันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2516 และไม่ต้องการสร้างแต่อาคารอนุสาวรีย์เพียงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้น แต่ต้องการสร้างอนุสรณ์สถานให้มีประโยชน์ใช้สอยด้วย 

อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16

ออกแบบโดยนายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง มีพื้นที่ 1,722 ตร.ม. สถูปวีรชนสร้างสรรค์โดยอ.สุโรจนา เศรษฐบุตร ประกอบด้วยฐานทรงสี่เหลี่ยมบุด้วยกระเบื้องดินเผาที่แข็งแกร่ง จารึกรายชื่อวีรชน 14 ตุลา , บทกวี ภาพศิลปะเพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงามของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ช่วงกลางปลายสอบเข้าถึงยอดแหลมรวมความสูง 14 เมตร ยอดสถูปมีรอยหยักคล้ายสร้างไม่เสร็จ สื่อความหมายว่าภารกิจเพื่อประชาธิปไตยยังไม่สิ้นสุด ยอดปลายทำด้วยวัสดุโปร่งแสงเพื่อเห็นแสงไฟที่ส่องออกมา แฝงนัยถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็น "อมตะ"

แนวความคิด

-เคารพความจริงของประวัติศาสตร์

-ให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เด็ก ผู้หญิง ศิลปิน กวี ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและให้มีความหมายกับสาธารณชนที่จะเป็นบทเรียน  เป็นเครื่องจูงใจให้คนไทยมุ่งแก้ปัญหาและต่อสู้เพื่อสิ่งดีงามให้กับสังคมไทย  อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 จึงเน้นความสงบนิ่ง โล่งกว้าง เรียบง่าย  เพื่อรำลึกและคารวะต่อวีรชน  มีประติมากรรมที่รำลึกอยู่ใจกลาง ภายในอาคารได้รวบรวมและจัดแสดงเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วัตถุสิ่งของ นิทรรศการภาพถ่าย 14 ตุลาคม 2516 นิทรรศการศิลปะคัทเอ้าท์-โปสเตอร์การเมืองเดือนตุลา และมีห้องประชุมขนาดกลาง ลานอเนกประสงค์กลางแจ้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆของเยาวชนและเพื่อสาธารณะ

 

The 14 October 1973 Memorial

was completely erected in 2001 or 28 years after the "October 14 Event" , In 1974 the National Student Center of Thailand (NSCT) and the Government of Prime Minister Dr.Sanya Dharmasakti in agreement, proposed that the "October 14 Event" was the symbolic memory of political event. It was the "public" event, no one ,in particular, owned this event. They were also on agreement that the construction of the 14 October 1973 Memorial should be the mission of the State together with the citizens and the public sectors. The location should be on Ratchadamnoen Avenue where the events mostly took place during October 14-16,1973. In addition, NSCT proposed that the monument should serve not only for commemorating the historical event but should be also practically useful.

The Stupa Saga

created by Ms.Surojana Sethabutra is a 14-meter inverted-conical sculpture composed of rectangular wide base and narrow top. Its apex has indentation indicating a ceaseless quest for democracy. The tip made of transparent material allows light to shine from the stupa implying the power of democracy that is immortal.

The 14 October 1973 Memorial

was designed by Mr.Terdkiart Sakdikamduang.Its total area of 1,722 square meter , the design concept of the memorial is based on respect for the truth of history and citizens including children women artists poets villagers who engage extensively. This is meaningful to the public in that it will be a lesson as a motivation to Thai people aimed to tackle problems and fight for society. Architects developed the monument to represent the serenity, spaciousness, simplicity for commemorating and paying tribute to the heroes with the memorial sculpture at its center.

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02-622-1014-5
Fax : 02-622-1016
Website : http://www.14tula.com/
Email : oct14_f@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด

เวลา 9.00-18.00 น.

สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา เปิดวัน จ.-ศ.

เวลา 9.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง