กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 454

2,136 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านวัฒนธรรม และเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 

 

ภายในศูนย์วัฒนธรรจังหวัดภูเก็ต แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 1 

-ห้องนิทรรศการการภาพถ่ายเก่าย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ภาพอาคารชิโนโปรตุกีส

-ห้องรนไทยภูเก็ต แสดงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต เมื่อร้อยกว่าปี

-บ้านจำลองคนไทยเชื้อสายจีน

 

ชั้นที่ 2

-ห้องนิทรรศการวิถีชีวิตชาวเหมือง : ภาพถ่าย อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ของชาวเหมือง

-ประวัติบุคคลสำคัญในวงการเหมืองแร่ภูเก็ต

-ห้องนอนลูกสาวนายหัวภูเก็ต

 

ชั้นที่ 3

-ห้องพุทธศาสน์ เป็นห้องปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา จัดแสดงหุ่นจำลองหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง แกะสลักจากไม้จัทนร์หอม(เทพทาโร)

-ประวัติบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์

-จดหมายท้าวเทพกระษัตรี

-หนังสือบุค ปืนใหญ่ ถ้วยชามลวดลายจีน

-วิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ของชาวเล 

 

ที่มา : แผ่นพับนำชม,2561

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-211 959 ต่อ 7201
โทรสาร : 076-211 778
เว็บไซต์ : http://culture.pkru.ac.th
อีเมล : pkruculture@pkru.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 น.-16.30น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากภูเก็ต มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เข้าสู่ ทางหลวงชนบท ภูเก็ต 4023 เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4025 เมื่อถึงวงเวียน ใช้ทางออก ที่ 3 ไปยัง ถนน เทพกระษัตรี/ถนนหมายเลข 402 วิ่งต่อไปตามเส้นทาง ถนน เทพกระษัตรี จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพิ้นที่สำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง