กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 349

2,464 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2538  เพื่อเปิดให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แก่ นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ ครู คณาจารย์และประชาชนทั่วไป

 

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย  มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายรูปแบบ  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อวกาศ ตลอดจนธรรมชาติศึกษา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลาย 

แบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม  ประกอบด้วย 

  • นิทรรศการวิทยาศาสตร์
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  • บริการวิชาการ
  • กิจกรรมการศึกษา

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • การจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสมที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ของเล่น ของจริง หุ่นจำลอง เกมส์ ฯลฯ
  • สื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อประเภท Hands - on  ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการลองเล่น ลองฝึกปฏิบัติหรือค้นหาคำตอบจากการเล่นเกมส์ต่างๆ
  • จัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งภายในและภายนอกอาคาร  นิทรรศการชั่วคราว  และนิทรรศการเคลื่อนที่โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

115 หมู่ 6 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-253 645
โทรสาร : 035-253 644
เว็บไซต์ : http://www.ay-sci.go.th/
อีเมล : aya_scedc@nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากสี่แยกวัดพระญาติการามเข้ามาทางสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่จะอยู่ติดกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

มีระบบจองเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
5,747 ผู้เข้าชม2.56 กม.ขอเส้นทาง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง