คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มอดีตสหภาพ
กิจกรรมปี 2565

10 พ.ค. 2565

12 พ.ค. 2565

ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มอดีตสหภาพ

428 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร 

กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอเชิญรับชมและรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ

"ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียต

กับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย" 

 

โดย อาจารย์ ดร.จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ 

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

รับชมได้ผ่านทาง Facebook Live เพจ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

10 พ.ค. 2565 - 12 พ.ค. 2565

เลขที่ 9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-5338 467-8

โทรสาร :