คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรมปี 2565

02 เม.ย. 2565

08 เม.ย. 2565

สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย

328 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

วันที่ ๓ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ร่วมฟังเสวนาวิชาการ ผ่านนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร 

 

วันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

1. รับชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

2. Night At The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เวลา ๑๖ .๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

  • สักการะพระพุทธสิหิงค์และชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

  • สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยในอดีต ตั้งการเกิด การโกนจุก การศึกษาช่วงวัยรุ่น

และการกินหมาก ผ่านการจัดแสดง ณ พระตำหนักแดง

  • ชมความอลังการของราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบการออกพระเมรุ

ณ โรงราชรถ

 

**หมายเหตุ**

ผู้ร่วมงานสามารถจอดรถได้ ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โรงละครแห่งชาติ และท้องสนามหลวง(ด้านฝั่งทิศเหนือ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐๒-๒๒๔ ๑๔๐๒

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

และ Facebook Liveกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

 

วันที่สร้าง : 01 เมษายน 2565

1

แบ่งปัน

02 เม.ย. 2565 - 08 เม.ย. 2565

16:00 - 20:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493