คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม
กิจกรรมปี 2564

01 ก.ค. 2564

30 ก.ย. 2564

เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม

56 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวนเข้าเยียมชมนิทรรศการหมุนเวียน "เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม"

และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เครื่องจักสานล้านนา โดยมีกิจกรรม Workshop   ดังนี้

  • กิจกรรมการสานตะกร้อ
  • กิจกรรมการสานปลาตะเพียน
  • กิจกรรมการสานเหรีญโปรยทาน

 

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 มิวเซียมลำปาง

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กันยายน 2564

 

มิวเซียมลำปางเปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 

ปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาดพื้นที่* เวลา 12.00 น. - 13.00 น.*

ติดต่อสอบถาม โทร : 054-209855 แฟกซ์ : 054-209856 หรือ Facebook : มิวเซียมลำปางเว็บเพจ

 

 

**หมายเหตุ**

 

1.เข้าชมได้ไม่เกิน10 คน/ต่อ 1 รอบ / รอบละ 1 ชั่วโมง

2.เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3.ปิดระบบควบคุมนิทรรศการถาวร เวลา 16.30 น.

วันที่สร้าง : 01 กรกฎาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

09:00 - 17:00

ถนนไปรษณีย์
ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 054-209855

โทรสาร : 054-209856