คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ
กิจกรรมปี 2564

01 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

662 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

Tooney Museum ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

เป็นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 09.30 - 19.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถาม โทร. 086-337 0136 , 086-626 9521 , 080-289 6055

วันที่สร้าง : 16 กุมภาพันธ์ 2564

1

แบ่งปัน

01 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564

69/275 หมู่ 1 ซอยศรีสมาน 8 ถนนศรีสมาน
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 086-337 0136 , 086-626 9521 , 080-289 6055

โทรสาร :