คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
กิจกรรมปี 2564

03 ม.ค. 2564

17 ม.ค. 2564

ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

274 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคอันเกิดจากไวรัส COVID-19 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 มกราคม 2564

หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

(ท่านยังสามารถใช้บริการยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Maruey eLibrary) ได้ตามปกติ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Line OA : @Maruey.Library

Email : MKRC@set.or.th หรือINVESTORY@set.or.th

วันที่สร้าง : 05 มกราคม 2564

0

แบ่งปัน

03 ม.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2564

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-009 9999

โทรสาร : 02-009 9991